Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/65201–65300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65201 2002 CX294 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65202 2002 CO304 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65203 2002 DU 17/02/2002 Needville Needville Obs. 4,5 km MPC · JPL
65204 2002 DQ12 22/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65205 2002 DW12 24/02/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
65206 2002 DB13 24/02/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
65207 2002 DY13 16/02/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
65208 2002 DJ16 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
65209 2002 DB17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
65210 Stichius 2002 EG 02/03/2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne 22 km MPC · JPL
65211 2002 EK1 06/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 15 km MPC · JPL
65212 2002 EU1 05/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65213 Peterhobbs 2002 EC9 12/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 8,8 km MPC · JPL
65214 2002 EV12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
65215 2002 EX13 03/03/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
65216 2002 EZ13 05/03/2002 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
65217 2002 EY16 09/03/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
65218 2002 EJ20 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65219 2002 EY21 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
65220 2002 EH22 10/03/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
65221 2002 ET22 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
65222 2002 EM29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65223 2002 EU34 11/03/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
65224 2002 EJ44 13/03/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
65225 2002 EK44 13/03/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
65226 2002 EQ46 11/03/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
65227 2002 ES46 11/03/2002 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
65228 2002 EH58 13/03/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
65229 2002 EE61 13/03/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
65230 2002 ER71 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65231 2002 ED74 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65232 2002 EO87 09/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
65233 2002 EW87 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
65234 2002 ET95 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65235 2002 EG97 11/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65236 2002 EW97 12/03/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
65237 2002 EY97 12/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
65238 2002 EZ97 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65239 2002 EV101 06/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65240 2002 EU106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
65241 Seeley 2002 EP110 09/03/2002 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
65242 2002 EW115 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
65243 2002 EP118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
65244 Ianwong 2002 ED126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
65245 2002 EH130 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
65246 2002 EH146 14/03/2002 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
65247 2002 FR 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
65248 2002 FN4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
65249 2002 FF6 20/03/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
65250 2002 FT14 16/03/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
65251 2002 FV14 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65252 2002 FP24 19/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
65253 2002 FO26 20/03/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
65254 2002 FY26 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65255 2002 FM31 20/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
65256 2002 FP34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
65257 2002 FU36 23/03/2002 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
65258 2002 FH37 30/03/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
65259 2002 GP 03/04/2002 Kvistaberg UDAS 6,7 km MPC · JPL
65260 2002 GE2 06/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
65261 2002 GC11 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
65262 2002 GU12 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65263 2002 GA16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65264 2002 GW16 15/04/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
65265 2002 GY16 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65266 2002 GL20 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65267 2002 GR22 14/04/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
65268 2002 GP23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
65269 2002 GR34 02/04/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
65270 2002 GC38 03/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
65271 2002 GD39 04/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
65272 2002 GE41 04/04/2002 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
65273 2002 GN45 04/04/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
65274 2002 GM55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
65275 2002 GN55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
65276 2002 GR78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65277 2002 GL80 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65278 2002 GW101 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
65279 2002 GJ108 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65280 2002 GK113 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
65281 2002 GM121 10/04/2002 Palomar NEAT 20 km MPC · JPL
65282 2002 GW148 14/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
65283 2002 GT172 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65284 2002 HE1 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65285 2002 HU1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
65286 2002 HC8 21/04/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
65287 2002 HL11 22/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
65288 2002 HW13 21/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
65289 2002 JX 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
65290 2002 JA4 05/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65291 2002 JX11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
65292 2002 JA15 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65293 2002 JM18 07/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
65294 2002 JJ22 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65295 2002 JC24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65296 2002 JS25 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
65297 2002 JB31 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
65298 2002 JA39 09/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
65299 2002 JZ41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65300 2002 JT44 09/05/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL