Danh sách tiểu hành tinh/65301–65400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65301 2002 JP48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65302 2002 JB49 09/05/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65303 2002 JP52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65304 2002 JT52 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65305 2002 JC60 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
65306 2002 JL63 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65307 2002 JD64 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
65308 2002 JC65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65309 2002 JZ66 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65310 2002 JL70 07/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65311 2002 JZ75 11/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
65312 2002 JP76 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65313 2002 JB80 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65314 2002 JM80 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
65315 2002 JE102 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
65316 2002 JG103 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65317 2002 JY103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
65318 2002 JH107 11/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
65319 2002 JJ127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
65320 2002 JX128 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
65321 2002 JD133 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65322 2002 KS 16/05/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
65323 2002 KR4 16/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65324 2002 LA11 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65325 2002 LO18 06/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65326 2002 LZ18 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65327 2002 LV20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65328 2002 LU23 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65329 2002 LX31 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
65330 2002 LR33 05/06/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
65331 2002 LW35 09/06/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
65332 2002 LM44 04/06/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65333 2002 LZ53 10/06/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
65334 2002 LF57 10/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
65335 2002 LR58 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65336 2002 LS58 03/06/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
65337 2002 MD4 17/06/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
65338 2002 NH1 04/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
65339 2002 NJ2 04/07/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
65340 2002 NR11 04/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
65341 2002 NC13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
65342 2002 NL13 04/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
65343 2002 NO16 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
65344 2002 NL18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65345 2002 NF19 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65346 2002 NC20 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65347 2002 NR20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65348 2002 NU25 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65349 2002 NR26 09/07/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
65350 2002 NG34 14/07/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
65351 2002 ND37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65352 2002 NJ40 14/07/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
65353 2002 NR40 14/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
65354 2002 NG43 15/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
65355 2002 NH52 14/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
65356 2002 NE54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65357 Antoniucci 2002 NR55 12/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
65358 2002 OS 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
65359 2002 ON10 22/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
65360 2002 OE11 22/07/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
65361 2002 OO16 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65362 2002 OG22 22/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
65363 Ruthanna 2002 PQ11 07/08/2002 Needville J. Dellinger 1,4 km MPC · JPL
65364 2002 PG16 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
65365 2002 PD24 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
65366 2002 PF26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
65367 2002 PR29 06/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
65368 2002 PB41 04/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65369 2002 PL44 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65370 2002 PS44 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65371 2002 PB46 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65372 2002 PX46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
65373 2002 PC52 08/08/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
65374 2002 PP55 09/08/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
65375 2002 PM56 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65376 2002 PM63 11/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
65377 2002 PT63 12/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
65378 2002 PD82 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
65379 2002 PL83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65380 2002 PQ97 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65381 2002 PP121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
65382 2002 PN127 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65383 2002 PN129 15/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
65384 2002 PC136 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65385 2002 QW 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65386 2002 QS6 20/08/2002 Kvistaberg UDAS 6,6 km MPC · JPL
65387 2002 QM42 30/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
65388 2002 QF47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
65389 2002 RF12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
65390 2002 RA13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
65391 2002 RJ25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
65392 2002 RH28 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
65393 2002 RG29 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
65394 2002 RC62 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
65395 2002 RY63 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65396 2002 RQ69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
65397 2002 RL71 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
65398 2002 RP72 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65399 2002 RR79 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
65400 2002 RJ83 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL