Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/64501–64600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64501 2001 VZ65 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64502 2001 VQ66 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64503 2001 VJ70 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64504 2001 VO70 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64505 2001 VP75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
64506 2001 VJ76 12/11/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
64507 2001 VH77 09/11/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
64508 2001 VR79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
64509 2001 VL81 13/11/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
64510 2001 VR81 15/11/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
64511 2001 VT83 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64512 2001 VD85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64513 2001 VL85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64514 2001 VT88 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
64515 2001 VE93 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64516 2001 VD94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64517 2001 VH94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64518 2001 VK94 15/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
64519 2001 VQ96 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64520 2001 VF98 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64521 2001 VG98 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64522 2001 VJ98 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64523 2001 VA99 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
64524 2001 VB100 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64525 2001 VU101 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64526 2001 VE104 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64527 2001 VF105 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64528 2001 VZ105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64529 2001 VV107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64530 2001 VF110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64531 2001 VE111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64532 2001 VB114 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64533 2001 VR116 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64534 2001 VE117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64535 2001 VF117 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64536 2001 VV117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64537 2001 VZ117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64538 2001 VF118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64539 2001 VJ118 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64540 2001 VR118 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64541 2001 VZ118 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64542 2001 VB120 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64543 2001 VK120 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64544 2001 VD121 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
64545 2001 VB122 13/11/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
64546 2001 VJ122 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
64547 Saku 2001 WF 16/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
64548 2001 WK1 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
64549 2001 WO1 18/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
64550 2001 WJ7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64551 2001 WO9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64552 2001 WE15 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
64553 Segorbe 2001 WR15 24/11/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
64554 2001 WG17 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64555 2001 WA22 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64556 2001 WB22 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64557 2001 WU25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64558 2001 WH27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64559 2001 WU28 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64560 2001 WB30 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64561 2001 WT31 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64562 2001 WX32 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64563 2001 WL35 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64564 2001 WN35 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64565 2001 WA36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64566 2001 WD36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64567 2001 WB37 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64568 2001 WK38 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64569 2001 WO38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64570 2001 WS38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64571 2001 WT38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64572 2001 WA39 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64573 2001 WC40 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64574 2001 WD40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64575 2001 WM40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64576 2001 WG41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64577 2001 WQ41 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64578 2001 WR44 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64579 2001 WG47 16/11/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
64580 2001 WN50 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
64581 2001 WN64 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64582 2001 WJ67 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64583 2001 WS84 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64584 2001 WW88 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64585 2001 WW91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64586 2001 WJ94 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64587 2001 XA 01/12/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 5,6 km MPC · JPL
64588 2001 XX3 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
64589 2001 XN7 07/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64590 2001 XR7 08/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
64591 2001 XW7 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64592 2001 XG8 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64593 2001 XN8 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64594 2001 XO8 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64595 2001 XO14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64596 2001 XC16 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64597 2001 XF17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64598 2001 XN17 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64599 2001 XD19 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64600 2001 XM20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL