Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/63501–63600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63501 2001 OD70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
63502 2001 OD72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
63503 2001 OE72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
63504 2001 OO78 26/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
63505 2001 OP79 27/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
63506 2001 OH81 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63507 2001 OL81 30/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63508 2001 OQ81 26/07/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
63509 2001 OW83 27/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
63510 2001 OG89 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
63511 2001 OV92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
63512 2001 OZ95 29/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
63513 2001 OV96 25/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
63514 2001 OY99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
63515 2001 OE100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63516 2001 OL103 29/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
63517 2001 OM104 30/07/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
63518 2001 OM105 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
63519 2001 OJ107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63520 2001 PF 03/08/2001 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
63521 2001 PL 05/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
63522 2001 PP 06/08/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
63523 2001 PH1 09/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
63524 2001 PP2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
63525 2001 PU2 03/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
63526 2001 PO7 07/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
63527 2001 PM8 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
63528 Kocherhans 2001 PX13 13/08/2001 Badlands R. Dyvig 5,0 km MPC · JPL
63529 2001 PY19 10/08/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
63530 2001 PG20 10/08/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
63531 2001 PW20 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
63532 2001 PJ22 10/08/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
63533 2001 PY22 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
63534 2001 PR24 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
63535 2001 PY24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
63536 2001 PS25 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
63537 2001 PS33 10/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
63538 2001 PG38 11/08/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
63539 2001 PH39 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
63540 2001 PN39 11/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
63541 2001 PY41 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
63542 2001 PE45 11/08/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
63543 2001 PJ45 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
63544 2001 PD47 13/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,7 km MPC · JPL
63545 2001 PB48 03/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
63546 2001 PX53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
63547 2001 PD57 14/08/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
63548 2001 PD58 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
63549 2001 PJ63 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
63550 2001 PX64 01/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
63551 2001 QS1 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63552 2001 QC4 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63553 2001 QV6 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63554 2001 QA8 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
63555 2001 QD8 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63556 2001 QE10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63557 2001 QN10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63558 2001 QR10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63559 2001 QH13 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63560 2001 QK13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
63561 2001 QL13 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63562 2001 QA15 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63563 2001 QU15 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63564 2001 QW17 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63565 2001 QP18 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63566 2001 QT18 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63567 2001 QK19 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63568 2001 QA21 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
63569 2001 QK22 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63570 2001 QN22 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63571 2001 QC23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63572 2001 QD23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63573 2001 QG23 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63574 2001 QH25 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63575 2001 QQ27 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63576 2001 QS27 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63577 2001 QU27 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63578 2001 QD28 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63579 2001 QO29 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63580 2001 QW29 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63581 2001 QC30 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63582 2001 QL30 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63583 2001 QP31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63584 2001 QY33 19/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,2 km MPC · JPL
63585 2001 QB44 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63586 2001 QK44 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63587 2001 QH47 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63588 2001 QB49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63589 2001 QX49 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63590 2001 QM59 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63591 2001 QF61 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
63592 2001 QM61 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63593 2001 QZ62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63594 2001 QU63 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63595 2001 QW63 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63596 2001 QG64 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63597 2001 QH65 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63598 2001 QJ65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63599 2001 QN65 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
63600 2001 QY65 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL