Danh sách tiểu hành tinh/63801–63900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63801 2001 RM27 07/09/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
63802 2001 RV28 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63803 2001 RC29 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63804 2001 RA31 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63805 2001 RV36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63806 2001 RG37 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63807 2001 RZ38 09/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
63808 2001 RF44 12/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
63809 2001 RU44 13/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
63810 2001 RL45 14/09/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
63811 2001 RU45 14/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
63812 2001 RW45 14/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
63813 2001 RX45 14/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
63814 2001 RY45 15/09/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 4,4 km MPC · JPL
63815 2001 RX46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63816 2001 RC48 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
63817 2001 RP60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63818 2001 RV63 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
63819 2001 RJ64 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63820 2001 RQ64 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63821 2001 RF65 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63822 2001 RQ68 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
63823 2001 RL70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63824 2001 RZ70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63825 2001 RA71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63826 2001 RD71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63827 2001 RP71 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63828 2001 RS71 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63829 2001 RM72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63830 2001 RO72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63831 2001 RY73 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63832 2001 RL74 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
63833 2001 RW74 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63834 2001 RU75 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63835 2001 RW75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63836 2001 RY75 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63837 2001 RA76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63838 2001 RC76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63839 2001 RM76 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63840 2001 RS76 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63841 2001 RX76 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63842 2001 RD77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63843 2001 RO77 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63844 2001 RK80 12/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
63845 2001 RV81 14/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
63846 2001 RY82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63847 2001 RU83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
63848 2001 RE86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
63849 2001 RV86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
63850 2001 RY86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
63851 2001 RH87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
63852 2001 RZ87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
63853 2001 RT88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63854 2001 RU88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
63855 2001 RB90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
63856 2001 RD91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
63857 2001 RZ91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
63858 2001 RN92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
63859 2001 RR93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
63860 2001 RS93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
63861 2001 RU93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
63862 2001 RL100 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63863 2001 RM102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
63864 2001 RX107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63865 2001 RC109 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63866 2001 RB111 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
63867 2001 RN115 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63868 2001 RC119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63869 2001 RN121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63870 2001 RN123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63871 2001 RB133 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63872 2001 RT134 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63873 2001 RF135 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63874 2001 RT135 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63875 2001 RY135 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63876 2001 RK140 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63877 2001 RA141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63878 2001 RH141 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63879 2001 RM142 13/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
63880 2001 RX142 14/09/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
63881 2001 RD145 07/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
63882 2001 RX152 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63883 2001 SO 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,0 km MPC · JPL
63884 2001 SF1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
63885 2001 SU2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
63886 2001 SY2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
63887 2001 SH3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 13 km MPC · JPL
63888 2001 SJ3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
63889 2001 SK3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
63890 2001 SU3 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63891 2001 SN4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
63892 2001 SX4 18/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 12 km MPC · JPL
63893 2001 SY4 18/09/2001 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 9,1 km MPC · JPL
63894 2001 SN5 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63895 2001 SZ5 18/09/2001 Ondřejov P. Kušnirák 9,1 km MPC · JPL
63896 2001 SE9 19/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
63897 Ofunato 2001 SM9 18/09/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
63898 2001 SL10 19/09/2001 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
63899 2001 SG12 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63900 2001 SB14 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL