Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/63401–63500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63401 2001 KK15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63402 2001 KU24 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63403 2001 KT30 21/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63404 2001 KK31 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63405 2001 KP33 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63406 2001 KN34 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63407 2001 KZ35 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
63408 2001 KA38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63409 2001 KY38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63410 2001 KQ39 22/05/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
63411 2001 KK41 24/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
63412 2001 KQ44 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63413 2001 KK47 24/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63414 2001 KF55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63415 2001 KH55 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63416 2001 KU56 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63417 2001 KR58 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63418 2001 KW62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
63419 2001 KP64 21/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
63420 2001 KB65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
63421 2001 KC67 26/05/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
63422 2001 KL70 23/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
63423 2001 KY72 24/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63424 2001 KW73 25/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63425 2001 LV5 13/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
63426 2001 LU13 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63427 2001 MB 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
63428 2001 MC1 18/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 6,3 km MPC · JPL
63429 2001 MH5 21/06/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 2,0 km MPC · JPL
63430 2001 MR6 22/06/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
63431 2001 ML14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
63432 2001 MY14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
63433 2001 MZ17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
63434 2001 MD21 26/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
63435 2001 MU21 28/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
63436 2001 MO23 27/06/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
63437 2001 MY23 27/06/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
63438 2001 MY28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
63439 2001 MD29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
63440 Rożek 2001 MD30 30/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
63441 2001 NV2 12/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
63442 2001 NO6 14/07/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63443 2001 NH7 13/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
63444 2001 ND8 14/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
63445 2001 NL9 13/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
63446 2001 NV9 15/07/2001 Ondřejov L. Kotková 1,3 km MPC · JPL
63447 2001 NG11 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
63448 2001 NF14 14/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
63449 2001 NO14 14/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
63450 2001 NP17 14/07/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
63451 2001 OB 16/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
63452 2001 OO2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
63453 2001 OQ4 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
63454 2001 OB5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
63455 2001 OD5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
63456 2001 OS5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
63457 2001 OG6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
63458 2001 OT6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
63459 2001 OT7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
63460 2001 OA8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
63461 2001 OJ8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
63462 2001 OE9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
63463 2001 OR12 20/07/2001 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 1,5 km MPC · JPL
63464 2001 OL16 21/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
63465 2001 OL19 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
63466 2001 OM21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
63467 2001 OS21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
63468 2001 OY21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
63469 2001 OP22 17/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
63470 2001 OH23 22/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
63471 2001 OD25 16/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
63472 2001 OY25 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
63473 2001 OZ25 19/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
63474 2001 OR27 18/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
63475 2001 OB32 23/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 6,7 km MPC · JPL
63476 2001 OL37 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
63477 2001 OG38 20/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
63478 2001 OR39 20/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
63479 2001 OL40 20/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
63480 2001 OD42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
63481 2001 OE42 22/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
63482 2001 OW42 22/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
63483 2001 OJ43 22/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
63484 2001 OV48 16/07/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
63485 2001 OO49 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
63486 2001 OH55 22/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
63487 2001 OU55 22/07/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
63488 2001 OT56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
63489 2001 OB57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
63490 2001 OP59 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
63491 2001 OY60 21/07/2001 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
63492 2001 OL62 23/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
63493 2001 OY62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63494 2001 OX63 23/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
63495 2001 OH64 24/07/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
63496 2001 ON64 24/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
63497 2001 OG65 22/07/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
63498 2001 OQ65 28/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 8,5 km MPC · JPL
63499 2001 ON69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
63500 2001 OS69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL