Danh sách tiểu hành tinh/61301–61400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61301 2000 ON47 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61302 2000 OS47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61303 2000 OY47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61304 2000 OJ48 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61305 2000 OV48 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61306 2000 OF49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61307 2000 OJ49 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61308 2000 ON49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61309 2000 OF50 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
61310 2000 OQ50 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61311 2000 OR50 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61312 2000 OS50 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61313 2000 OF51 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61314 2000 OH51 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61315 2000 OM51 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61316 2000 ON51 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
61317 2000 OO51 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61318 2000 OV51 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61319 2000 OW51 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61320 2000 OZ51 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61321 2000 OO54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61322 2000 OT54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
61323 2000 OZ54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
61324 2000 OO56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
61325 2000 OV56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
61326 2000 OP57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
61327 2000 OR57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
61328 2000 OD58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
61329 2000 OG58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
61330 2000 OT58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
61331 2000 OH59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
61332 2000 OL59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
61333 2000 OP59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
61334 2000 OS59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
61335 2000 OT59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
61336 2000 OT67 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61337 2000 OE68 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
61338 2000 PK 01/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL
61339 2000 PA1 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61340 2000 PY2 02/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61341 2000 PC3 01/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
61342 Lovejoy 2000 PJ3 03/08/2000 Loomberah G. J. Garradd 1,7 km MPC · JPL
61343 2000 PC5 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61344 2000 PT5 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
61345 2000 PU5 03/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
61346 2000 PD8 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61347 2000 PE8 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61348 2000 PF8 04/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61349 2000 PD9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
61350 2000 PL9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
61351 2000 PS9 09/08/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 2,1 km MPC · JPL
61352 2000 PY9 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61353 2000 PE10 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61354 2000 PY10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61355 2000 PD11 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61356 2000 PG11 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61357 2000 PZ11 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61358 2000 PK12 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61359 2000 PW13 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61360 2000 PB14 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61361 2000 PB18 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61362 2000 PO19 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61363 2000 PT19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61364 2000 PH20 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61365 2000 PW20 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61366 2000 PE21 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61367 2000 PG22 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
61368 2000 PH22 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61369 2000 PO22 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61370 2000 PU22 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61371 2000 PO23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61372 2000 PQ23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61373 2000 PG24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61374 2000 PA25 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61375 2000 PE25 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61376 2000 PC28 04/08/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
61377 2000 PO28 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61378 2000 PU28 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61379 2000 PG29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61380 2000 PH29 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61381 2000 PL29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61382 2000 PR29 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61383 2000 QB 20/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
61384 Arturoromer 2000 QW 22/08/2000 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
61385 2000 QG1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
61386 Namikoshi 2000 QT1 24/08/2000 Gnosca S. Sposetti 1,9 km MPC · JPL
61387 2000 QR2 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61388 2000 QA3 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61389 2000 QD3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61390 2000 QR3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61391 2000 QT3 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61392 2000 QC4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61393 2000 QD4 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61394 2000 QY4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61395 2000 QZ4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61396 2000 QD5 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61397 2000 QF5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61398 2000 QJ5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61399 2000 QZ5 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61400 Voxandreae 2000 QM6 25/08/2000 Emerald Lane L. Ball 4,0 km MPC · JPL