Danh sách tiểu hành tinh/61401–61500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61401 Schiff 2000 QQ6 25/08/2000 Gnosca S. Sposetti 2,7 km MPC · JPL
61402 Franciseveritt 2000 QS6 25/08/2000 Gnosca S. Sposetti 1,6 km MPC · JPL
61403 2000 QG9 25/08/2000 Oakley C. Wolfe, E. Bettelheim 7,3 km MPC · JPL
61404 Očenášek 2000 QM9 26/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 6,5 km MPC · JPL
61405 2000 QT9 24/08/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
61406 2000 QZ9 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61407 2000 QK10 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61408 2000 QR11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61409 2000 QW11 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61410 2000 QX11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61411 2000 QC12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61412 2000 QF12 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61413 2000 QG12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61414 2000 QH12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61415 2000 QK12 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61416 2000 QL12 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61417 2000 QP13 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61418 2000 QR13 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
61419 2000 QM14 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61420 2000 QN14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61421 2000 QU14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61422 2000 QN15 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61423 2000 QS15 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
61424 2000 QX15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61425 2000 QA16 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61426 2000 QP16 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61427 2000 QR16 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
61428 2000 QA17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61429 2000 QF17 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61430 2000 QJ17 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61431 2000 QY17 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61432 2000 QS18 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61433 2000 QY18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61434 2000 QB19 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61435 2000 QC19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61436 2000 QD19 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61437 2000 QQ19 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61438 2000 QE20 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
61439 2000 QM22 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61440 2000 QE23 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61441 2000 QW23 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61442 2000 QK24 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61443 2000 QW24 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61444 Katokimiko 2000 QB25 25/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
61445 2000 QF25 26/08/2000 Oakley Oakley Obs. 1,9 km MPC · JPL
61446 2000 QH27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61447 2000 QN27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61448 2000 QR27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61449 2000 QX27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61450 2000 QC28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61451 2000 QD29 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
61452 2000 QH29 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
61453 2000 QL29 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61454 2000 QE30 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61455 2000 QF30 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
61456 2000 QH30 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61457 2000 QM30 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61458 2000 QT30 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61459 2000 QW30 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61460 2000 QX30 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61461 2000 QA31 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61462 2000 QH31 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61463 2000 QT31 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61464 2000 QC32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61465 2000 QY32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61466 2000 QZ32 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61467 2000 QD33 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61468 2000 QM33 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61469 2000 QJ35 23/08/2000 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,7 km MPC · JPL
61470 2000 QK35 27/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
61471 2000 QQ35 28/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
61472 2000 QS35 28/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,1 km MPC · JPL
61473 2000 QT35 29/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 8,0 km MPC · JPL
61474 2000 QA36 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61475 2000 QH37 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61476 2000 QJ37 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61477 2000 QS37 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
61478 2000 QC38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61479 2000 QH39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61480 2000 QY39 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
61481 2000 QN40 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61482 2000 QU40 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61483 2000 QP41 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61484 2000 QY41 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61485 2000 QH42 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61486 2000 QQ42 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61487 2000 QB43 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61488 2000 QB45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61489 2000 QN46 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
61490 2000 QH47 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61491 2000 QJ47 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61492 2000 QL48 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61493 2000 QO48 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61494 2000 QG49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61495 2000 QJ49 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61496 2000 QO49 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61497 2000 QH50 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61498 2000 QM50 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61499 2000 QD51 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61500 2000 QV51 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL