Danh sách tiểu hành tinh/60601–60700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60601 2000 EQ157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
60602 2000 EV161 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60603 2000 EF163 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60604 2000 EP164 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60605 2000 EZ167 04/03/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
60606 2000 EC171 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
60607 2000 EA172 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60608 2000 EE173 03/03/2000 Kitt Peak J. X. Luu, C. Trujillo, W. Evans 88 km MPC · JPL
60609 Kerryprice 2000 EA175 02/03/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
60610 2000 EB181 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
60611 2000 ED185 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60612 2000 EE190 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60613 2000 EO196 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
60614 Tomshea 2000 EU198 01/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
60615 2000 EV205 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60616 2000 FH1 26/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60617 2000 FM3 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60618 2000 FP3 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60619 2000 FZ4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60620 2000 FD8 27/03/2000 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman 212 km MPC · JPL
60621 2000 FE8 27/03/2000 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman 185 km MPC · JPL
60622 Pritchet 2000 FK8 30/03/2000 NRC-DAO D. D. Balam 1,2 km MPC · JPL
60623 2000 FW13 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60624 2000 FT14 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60625 2000 FA17 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60626 2000 FU21 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60627 2000 FJ23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60628 2000 FX24 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60629 2000 FX25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
60630 2000 FY25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
60631 2000 FC26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
60632 2000 FE27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
60633 2000 FF27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
60634 2000 FW27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
60635 2000 FD30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
60636 2000 FH30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
60637 2000 FX30 29/03/2000 Kvistaberg UDAS 3,5 km MPC · JPL
60638 2000 FF31 28/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
60639 2000 FW31 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60640 2000 FE34 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60641 2000 FP35 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
60642 2000 FP37 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60643 2000 FU37 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60644 2000 FY37 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60645 2000 FU38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60646 2000 FJ39 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60647 2000 FA40 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60648 2000 FY40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60649 2000 FZ41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60650 2000 FF42 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60651 2000 FU42 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60652 2000 FG43 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60653 2000 FA45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60654 2000 FP45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60655 2000 FV45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60656 2000 FF47 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60657 2000 FT47 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
60658 2000 FG48 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60659 2000 FX49 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60660 2000 FL50 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
60661 2000 FF57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
60662 2000 FX61 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
60663 2000 FZ65 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60664 2000 FX72 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
60665 2000 FL73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
60666 2000 FT73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
60667 2000 GQ1 04/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
60668 2000 GJ3 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60669 Georgpick 2000 GE4 07/04/2000 Kleť M. Tichý 1,9 km MPC · JPL
60670 2000 GX5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60671 2000 GP9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60672 2000 GE10 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60673 2000 GH10 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60674 2000 GN10 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60675 2000 GA12 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60676 2000 GQ14 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60677 2000 GO18 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60678 2000 GA23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60679 2000 GE24 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60680 2000 GW27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60681 2000 GE31 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60682 2000 GU31 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
60683 2000 GL33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60684 2000 GA34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60685 2000 GP34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60686 2000 GN35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60687 2000 GS35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60688 2000 GY35 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60689 2000 GG37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60690 2000 GD38 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60691 2000 GJ38 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60692 2000 GC40 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60693 2000 GX40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60694 2000 GG41 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60695 2000 GM42 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60696 2000 GQ43 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60697 2000 GG45 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60698 2000 GB46 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60699 2000 GN47 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60700 2000 GL50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL