Danh sách tiểu hành tinh/60501–60600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60501 2000 DN96 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
60502 2000 DT96 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60503 2000 DY100 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60504 2000 DL102 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
60505 2000 DB104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60506 2000 DH104 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60507 2000 DG106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60508 2000 DJ107 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60509 2000 EA2 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60510 2000 EV3 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60511 2000 EF4 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60512 2000 EU8 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60513 2000 EK11 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60514 2000 EC12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60515 2000 EQ14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
60516 2000 EX16 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60517 2000 EC18 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60518 2000 ET19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60519 2000 EU25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
60520 2000 ET32 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60521 2000 EM34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60522 2000 EP35 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
60523 2000 EM37 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60524 2000 EA40 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60525 2000 EW40 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60526 2000 EU41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60527 2000 EE43 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60528 2000 EN44 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60529 2000 EU47 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60530 2000 ED48 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60531 2000 EF50 09/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 5,3 km MPC · JPL
60532 2000 EX50 11/03/2000 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
60533 2000 EC55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
60534 2000 EB56 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60535 2000 EM56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60536 2000 EE58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60537 2000 ED59 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
60538 2000 EX60 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60539 2000 EB61 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60540 2000 EZ61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60541 2000 EN63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60542 2000 EQ66 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
60543 2000 ET77 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60544 2000 EP78 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60545 2000 ES83 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60546 2000 EE85 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60547 2000 EF86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60548 2000 EH86 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60549 2000 EL87 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60550 2000 EX87 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60551 2000 EQ88 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60552 2000 EO89 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60553 2000 ED91 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60554 2000 EZ93 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60555 2000 EJ94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60556 2000 EL95 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60557 2000 EW95 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
60558 Echeclus 2000 EC98 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 59 km MPC · JPL
60559 2000 EN98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
60560 2000 EQ103 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60561 2000 EX104 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
60562 2000 EH106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
60563 2000 EF107 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
60564 2000 ER108 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
60565 2000 EB109 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60566 2000 EH109 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
60567 2000 EL110 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
60568 2000 ED111 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
60569 2000 EH112 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60570 2000 ET113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
60571 2000 ER116 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60572 2000 EB117 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
60573 2000 ED118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
60574 2000 EK119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
60575 2000 EY121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
60576 2000 EJ122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
60577 2000 EW122 11/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
60578 2000 ED123 11/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
60579 2000 EK127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
60580 2000 ER127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60581 2000 EE128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
60582 2000 EB130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
60583 2000 EQ132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
60584 2000 EW132 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60585 2000 EZ132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60586 2000 EZ136 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60587 2000 EL139 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60588 2000 EQ139 12/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
60589 2000 EU139 12/03/2000 Catalina CSS 9,8 km MPC · JPL
60590 2000 EE140 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60591 2000 EV141 02/03/2000 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
60592 2000 EE146 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60593 2000 EN146 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60594 2000 ER147 04/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
60595 2000 EN150 05/03/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
60596 2000 EZ150 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
60597 2000 EJ154 06/03/2000 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
60598 2000 EX154 07/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60599 2000 EY154 07/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60600 2000 EG157 11/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL