Danh sách tiểu hành tinh/60201–60300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60201 1999 VD58 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60202 1999 VU58 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
60203 1999 VK59 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60204 1999 VO63 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60205 1999 VS64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60206 1999 VZ68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60207 1999 VA69 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60208 1999 VQ72 15/11/1999 Ondřejov P. Pravec 8,8 km MPC · JPL
60209 1999 VR75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
60210 1999 VN76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
60211 1999 VX77 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60212 1999 VB79 04/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60213 1999 VE79 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60214 1999 VO81 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60215 1999 VQ81 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60216 1999 VG82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60217 1999 VC89 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60218 1999 VP92 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
60219 1999 VY93 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60220 1999 VA95 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60221 1999 VY96 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60222 1999 VB115 09/11/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
60223 1999 VD118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
60224 1999 VE118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
60225 1999 VK122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
60226 1999 VF126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
60227 1999 VD133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
60228 1999 VL145 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60229 1999 VZ145 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60230 1999 VD146 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60231 1999 VK148 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60232 1999 VL148 14/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60233 1999 VZ153 13/11/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
60234 1999 VK157 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60235 1999 VO163 14/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60236 1999 VH165 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60237 1999 VS167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60238 1999 VQ174 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
60239 1999 VE176 02/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
60240 1999 VO178 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
60241 1999 VJ180 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60242 1999 VJ184 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60243 1999 VM184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60244 1999 VN186 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60245 1999 VA190 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60246 1999 VP190 15/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60247 1999 VW193 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
60248 1999 VW197 03/11/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
60249 1999 VC199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
60250 1999 VO200 06/11/1999 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
60251 1999 VO202 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
60252 1999 VP204 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
60253 1999 VB225 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
60254 1999 VO226 13/11/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
60255 1999 WO4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
60256 1999 WB20 16/11/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
60257 1999 WB25 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
60258 1999 XL4 04/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
60259 1999 XY5 04/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
60260 1999 XO6 04/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
60261 1999 XC14 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60262 1999 XB18 03/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60263 1999 XB20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
60264 1999 XX21 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
60265 1999 XY22 06/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60266 1999 XB25 06/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
60267 1999 XF27 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60268 1999 XU38 06/12/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 11 km MPC · JPL
60269 1999 XN46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60270 1999 XJ54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60271 1999 XN56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60272 1999 XT64 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60273 1999 XM70 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60274 1999 XJ82 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60275 1999 XH85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60276 1999 XL85 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60277 1999 XH89 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
60278 1999 XE91 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60279 1999 XQ92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60280 1999 XZ94 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60281 1999 XF95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
60282 1999 XK96 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60283 1999 XB101 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60284 1999 XY102 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60285 1999 XR106 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
60286 1999 XG107 04/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
60287 1999 XV111 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60288 1999 XW114 11/12/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
60289 1999 XS125 07/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
60290 1999 XJ127 09/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL
60291 1999 XV140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
60292 1999 XO143 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60293 1999 XZ148 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
60294 1999 XZ152 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
60295 1999 XL154 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60296 1999 XF156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60297 1999 XD157 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60298 1999 XF168 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60299 1999 XX174 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60300 1999 XV176 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL