Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/59201–59300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59201 1999 BW7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
59202 1999 BB8 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
59203 1999 BC9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
59204 1999 BF9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,7 km MPC · JPL
59205 1999 BD10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
59206 1999 BE10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
59207 1999 BD11 20/01/1999 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
59208 1999 BW12 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
59209 1999 BD13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
59210 1999 BJ13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
59211 1999 BS13 20/01/1999 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
59212 1999 BU13 20/01/1999 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
59213 1999 BO14 25/01/1999 High Point D. K. Chesney 2,4 km MPC · JPL
59214 1999 BX14 20/01/1999 Uenohara N. Kawasato 4,1 km MPC · JPL
59215 1999 BC15 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
59216 1999 BG15 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
59217 1999 BK19 16/01/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59218 1999 BE20 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59219 1999 BJ23 18/01/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
59220 1999 BX25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59221 1999 BU29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
59222 1999 BT31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59223 1999 BV32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
59224 1999 BS34 19/01/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59225 1999 CC 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
59226 1999 CE 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
59227 1999 CG 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
59228 1999 CH 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
59229 1999 CQ 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
59230 1999 CY 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
59231 1999 CZ 05/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
59232 Sfiligoi 1999 CA1 06/02/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,3 km MPC · JPL
59233 1999 CH1 06/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
59234 1999 CR1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
59235 1999 CV1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
59236 1999 CD2 08/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
59237 1999 CF2 08/02/1999 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
59238 1999 CN2 05/02/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
59239 Alhazen 1999 CR2 07/02/1999 Gnosca S. Sposetti 3,1 km MPC · JPL
59240 1999 CY2 07/02/1999 San Marcello A. Boattini 4,4 km MPC · JPL
59241 1999 CC4 06/02/1999 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
59242 1999 CS4 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
59243 1999 CZ4 12/02/1999 Oohira T. Urata 2,3 km MPC · JPL
59244 1999 CG6 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
59245 1999 CT7 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59246 1999 CQ8 12/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
59247 1999 CU11 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59248 1999 CG13 14/02/1999 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
59249 1999 CZ15 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59250 1999 CD16 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59251 1999 CG21 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59252 1999 CE25 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59253 1999 CH25 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59254 1999 CL25 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59255 1999 CB26 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59256 1999 CG27 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59257 1999 CO27 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59258 1999 CD29 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59259 1999 CP29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59260 1999 CR29 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59261 1999 CX29 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
59262 1999 CY29 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59263 1999 CK30 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59264 1999 CL30 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59265 1999 CJ31 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59266 1999 CD32 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59267 1999 CR32 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59268 1999 CU34 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59269 1999 CL36 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59270 1999 CT37 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59271 1999 CG38 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59272 1999 CN38 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59273 1999 CG39 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59274 1999 CL42 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59275 1999 CC43 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59276 1999 CF45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59277 1999 CG45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59278 1999 CT45 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
59279 1999 CA46 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
59280 1999 CL48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59281 1999 CX48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59282 1999 CG49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59283 1999 CF50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59284 1999 CM50 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59285 1999 CP50 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59286 1999 CV51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59287 1999 CC54 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
59288 1999 CQ54 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59289 1999 CA55 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59290 1999 CC55 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59291 1999 CJ56 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59292 1999 CN56 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59293 1999 CM57 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59294 1999 CY58 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59295 1999 CK59 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59296 1999 CU64 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
59297 1999 CD66 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59298 1999 CQ66 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59299 1999 CE68 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59300 1999 CW71 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL