Danh sách tiểu hành tinh/60101–60200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60101 1999 TJ176 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60102 1999 TY182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60103 1999 TP187 12/10/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
60104 1999 TZ194 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60105 1999 TJ197 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60106 1999 TT201 13/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
60107 1999 TY201 13/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
60108 1999 TF205 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60109 1999 TO212 15/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60110 1999 TB213 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60111 1999 TL213 15/10/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
60112 1999 TZ216 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
60113 1999 TB217 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
60114 1999 TD222 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
60115 1999 TK222 02/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
60116 1999 TW222 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60117 1999 TZ222 03/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
60118 1999 TQ223 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60119 1999 TU223 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60120 1999 TW227 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
60121 1999 TE235 03/10/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
60122 1999 TU239 04/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
60123 1999 TU240 04/10/1999 Catalina CSS 8,7 km MPC · JPL
60124 1999 TG243 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
60125 1999 TW246 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60126 1999 TU251 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
60127 1999 TQ254 08/10/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
60128 1999 TS254 08/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60129 1999 TG256 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
60130 1999 TP256 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60131 1999 TY256 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60132 1999 TN259 09/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60133 1999 TM266 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60134 1999 TO272 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60135 1999 TS279 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
60136 1999 TV279 07/10/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
60137 1999 TC280 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
60138 1999 TV280 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60139 1999 TP285 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60140 1999 TA288 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
60141 1999 TE290 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
60142 1999 TS290 10/10/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
60143 1999 TV292 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60144 1999 TN293 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
60145 1999 TB313 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
60146 1999 TF316 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60147 1999 TC320 10/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60148 Seanurban 1999 US1 16/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,0 km MPC · JPL
60149 1999 UC2 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
60150 Zacharias 1999 UY2 19/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,5 km MPC · JPL
60151 1999 UZ6 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
60152 1999 UG13 29/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
60153 1999 UV13 29/10/1999 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
60154 1999 UB14 29/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
60155 1999 UJ17 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
60156 1999 UK18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
60157 1999 UT23 28/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
60158 1999 UH24 28/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
60159 1999 UL24 28/10/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
60160 1999 UQ25 29/10/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
60161 1999 UZ25 30/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
60162 1999 UE26 30/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
60163 1999 UE28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
60164 1999 UF28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
60165 1999 UZ30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
60166 1999 UC31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
60167 1999 UN33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
60168 1999 UV41 19/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60169 1999 UH44 29/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
60170 1999 US45 31/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
60171 1999 UP47 30/10/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
60172 1999 UY48 31/10/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
60173 1999 UV50 30/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
60174 1999 UV56 29/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
60175 1999 VQ1 03/11/1999 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 8,2 km MPC · JPL
60176 1999 VY5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
60177 1999 VU6 08/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 3,0 km MPC · JPL
60178 1999 VY6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
60179 1999 VE7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
60180 1999 VK8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
60181 1999 VV9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,9 km MPC · JPL
60182 1999 VS10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
60183 Falcone 1999 VR11 05/11/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 3,2 km MPC · JPL
60184 1999 VM16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
60185 1999 VY21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
60186 Las Cruces 1999 VH22 13/11/1999 Jornada D. S. Dixon, J. Stevens 13 km MPC · JPL
60187 1999 VL23 14/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,0 km MPC · JPL
60188 1999 VH25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
60189 1999 VM27 03/11/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
60190 1999 VG31 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60191 1999 VP35 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60192 1999 VU42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
60193 1999 VJ43 01/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
60194 1999 VU43 01/11/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
60195 1999 VM44 03/11/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
60196 1999 VG52 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
60197 1999 VO52 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60198 1999 VT54 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60199 1999 VF56 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60200 1999 VV56 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL