Danh sách tiểu hành tinh/60801–60900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60801 2000 HA15 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60802 2000 HK15 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
60803 2000 HF18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
60804 2000 HD23 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60805 2000 HS23 26/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
60806 2000 HT25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
60807 2000 HN26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
60808 2000 HQ26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
60809 2000 HG28 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60810 2000 HT28 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
60811 2000 HE30 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
60812 2000 HL30 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60813 2000 HG31 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
60814 2000 HG32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60815 2000 HY32 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
60816 2000 HO34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60817 2000 HR37 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60818 2000 HM38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
60819 2000 HY38 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
60820 2000 HZ39 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60821 2000 HD40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
60822 2000 HX42 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60823 2000 HB43 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
60824 2000 HG43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60825 2000 HW45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
60826 2000 HO46 29/04/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
60827 2000 HW46 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60828 2000 HX46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60829 2000 HY46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60830 2000 HZ47 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60831 2000 HL48 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
60832 2000 HU48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60833 2000 HB49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60834 2000 HL49 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60835 2000 HU49 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60836 2000 HZ49 29/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
60837 2000 HU53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60838 2000 HD55 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60839 2000 HB56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
60840 2000 HD57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
60841 2000 HN57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
60842 2000 HP61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
60843 2000 HS61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
60844 2000 HF62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
60845 2000 HP62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
60846 2000 HB63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
60847 2000 HC64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
60848 2000 HQ64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
60849 2000 HV64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
60850 2000 HE65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
60851 2000 HN65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
60852 2000 HU65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
60853 2000 HZ65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
60854 2000 HE66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
60855 2000 HU66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
60856 2000 HA68 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60857 2000 HD68 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
60858 2000 HE68 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
60859 2000 HF68 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60860 2000 HR72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
60861 2000 HJ73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
60862 2000 HJ74 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
60863 2000 HK75 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60864 2000 HM75 27/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60865 2000 HG76 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60866 2000 HM79 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60867 2000 HD81 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60868 2000 HG81 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
60869 2000 HZ82 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
60870 2000 HC83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60871 2000 HE83 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60872 2000 HE86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
60873 2000 HL86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
60874 2000 HT86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
60875 2000 HV86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
60876 2000 HD88 27/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60877 2000 HD89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60878 2000 HW89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60879 2000 HE90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60880 2000 HG90 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60881 2000 HE94 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60882 2000 HM95 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60883 2000 HK101 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
60884 2000 JH6 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60885 2000 JX6 04/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
60886 2000 JB10 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60887 2000 JS12 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60888 2000 JA14 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60889 2000 JC15 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60890 2000 JK17 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60891 2000 JL18 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60892 2000 JH19 04/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
60893 2000 JH21 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60894 2000 JP21 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60895 2000 JM22 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60896 2000 JB23 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
60897 2000 JP24 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60898 2000 JQ25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60899 2000 JN26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60900 2000 JR26 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL