Danh sách tiểu hành tinh/59701–59800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59701 1999 JP119 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59702 1999 JZ119 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59703 1999 JB120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59704 1999 JJ120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59705 1999 JM120 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59706 1999 JT120 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59707 1999 JX121 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59708 1999 JC123 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59709 1999 JL123 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
59710 1999 JV123 14/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59711 1999 JC126 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59712 1999 JN126 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59713 1999 JA127 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59714 1999 JG128 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59715 1999 JM129 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59716 1999 JP131 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59717 1999 JR137 10/05/1999 Puckett Puckett Obs. 2,4 km MPC · JPL
59718 1999 KG1 18/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59719 1999 KN3 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
59720 1999 KH5 20/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
59721 1999 KM5 21/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
59722 1999 KR6 17/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59723 1999 KO8 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59724 1999 KV13 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59725 1999 KX13 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59726 1999 KA14 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59727 1999 KC15 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59728 1999 KW15 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59729 1999 LN 06/06/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,3 km MPC · JPL
59730 1999 LW 07/06/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
59731 1999 LL2 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59732 1999 LO2 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59733 1999 LR2 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59734 1999 LT2 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59735 1999 LY3 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59736 1999 LA5 08/06/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59737 1999 LC6 11/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59738 1999 LH8 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59739 1999 LP8 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59740 1999 LC9 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59741 1999 LE9 08/06/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59742 1999 LN9 08/06/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59743 1999 LV9 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
59744 1999 LG10 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59745 1999 LF13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59746 1999 LN13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59747 1999 LV13 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59748 1999 LE14 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59749 1999 LZ15 12/06/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
59750 1999 LX16 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59751 1999 LU18 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59752 1999 LW19 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59753 1999 LA28 10/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59754 1999 LR31 11/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
59755 1999 LY32 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59756 1999 LL35 07/06/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
59757 1999 ME 18/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
59758 1999 MH 18/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
59759 1999 MR 20/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
59760 1999 MU 22/06/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
59761 1999 MZ 23/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,9 km MPC · JPL
59762 1999 NB1 11/07/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
59763 1999 NF2 12/07/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
59764 1999 NK3 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
59765 1999 NN4 13/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,9 km MPC · JPL
59766 1999 NW6 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
59767 1999 NR10 13/07/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
59768 1999 NV10 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
59769 1999 NG15 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59770 1999 NS15 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59771 1999 NX17 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59772 1999 NN18 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59773 1999 NZ21 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59774 1999 NH29 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
59775 1999 NL29 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59776 1999 NE33 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59777 1999 NK35 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59778 1999 NO39 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59779 1999 NU40 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
59780 1999 NB42 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
59781 1999 NU42 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
59782 1999 NG43 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59783 1999 NN43 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59784 1999 NV44 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59785 1999 NG49 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59786 1999 NY52 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59787 1999 NO55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59788 1999 ND56 12/07/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
59789 1999 NO56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
59790 1999 NR56 12/07/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
59791 1999 NN59 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59792 1999 NL60 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
59793 Clapiès 1999 OD 16/07/1999 Pises Pises Obs. 5,3 km MPC · JPL
59794 1999 OE1 18/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
59795 1999 OE2 22/07/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
59796 1999 OJ3 22/07/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
59797 Píšala 1999 PX 07/08/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,7 km MPC · JPL
59798 1999 PO1 03/08/1999 Siding Spring R. H. McNaught 8,3 km MPC · JPL
59799 1999 PC2 10/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
59800 Astropis 1999 PV4 14/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,9 km MPC · JPL