Danh sách tiểu hành tinh/59401–59500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59401 1999 FC32 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59402 1999 FR32 23/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,2 km MPC · JPL
59403 1999 FV34 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
59404 1999 FW34 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59405 1999 FA35 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59406 1999 FM35 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59407 1999 FC38 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59408 1999 FL40 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59409 1999 FX42 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59410 1999 FH50 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59411 1999 FX50 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
59412 1999 FU51 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
59413 1999 FN58 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59414 1999 FP62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
59415 1999 GJ 04/04/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 1,9 km MPC · JPL
59416 1999 GM 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
59417 Giocasilli 1999 GD1 05/04/1999 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,9 km MPC · JPL
59418 1999 GJ1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
59419 Prešov 1999 GE2 09/04/1999 Modra L. Kornoš, Š. Gajdoš 2,7 km MPC · JPL
59420 1999 GR2 09/04/1999 Oaxaca J. M. Roe 5,7 km MPC · JPL
59421 1999 GV3 05/04/1999 San Marcello G. D'Abramo, A. Boattini 4,8 km MPC · JPL
59422 1999 GD4 12/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,0 km MPC · JPL
59423 1999 GE4 12/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,8 km MPC · JPL
59424 1999 GP4 10/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
59425 Xuyangsheng 1999 GJ5 07/04/1999 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
59426 1999 GS5 15/04/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,6 km MPC · JPL
59427 1999 GM6 14/04/1999 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
59428 1999 GK7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
59429 1999 GK8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
59430 1999 GT12 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
59431 1999 GG13 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
59432 1999 GW14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
59433 1999 GH17 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59434 1999 GR18 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59435 1999 GE20 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59436 1999 GE21 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
59437 1999 GY21 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
59438 1999 GA22 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59439 1999 GS23 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
59440 1999 GL24 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59441 1999 GZ29 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59442 1999 GS30 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59443 1999 GV30 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59444 1999 GY30 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
59445 1999 GJ32 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59446 1999 GO32 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59447 1999 GV32 10/04/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59448 1999 GC33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59449 1999 GH33 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
59450 1999 GW33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59451 1999 GX33 12/04/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
59452 1999 GS34 06/04/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
59453 1999 GN35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59454 1999 GO35 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59455 1999 GK36 07/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59456 1999 GJ38 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59457 1999 GF39 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59458 1999 GM41 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59459 1999 GV42 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59460 1999 GR43 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59461 1999 GO45 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59462 1999 GQ45 12/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59463 1999 GV45 12/04/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
59464 1999 GM50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
59465 1999 GS51 11/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
59466 1999 GE54 13/04/1999 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
59467 1999 GQ57 06/04/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59468 1999 GH61 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59469 1999 GJ61 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59470 Paveltoufar 1999 HM 17/04/1999 Ondřejov P. Pravec 2,4 km MPC · JPL
59471 1999 HP 17/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
59472 1999 HX 19/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
59473 1999 HT1 19/04/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,4 km MPC · JPL
59474 1999 HK2 20/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,8 km MPC · JPL
59475 1999 HN2 19/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 4,1 km MPC · JPL
59476 1999 HQ2 21/04/1999 Hawker J. B. Child 2,2 km MPC · JPL
59477 1999 HP3 18/04/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
59478 1999 HR4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
59479 1999 HX5 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
59480 1999 HJ7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
59481 1999 HX8 17/04/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59482 1999 HP10 17/04/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59483 1999 HN11 16/04/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
59484 1999 JJ 06/05/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59485 1999 JR 04/05/1999 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
59486 1999 JV 05/05/1999 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
59487 1999 JZ1 08/05/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
59488 1999 JE2 08/05/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
59489 1999 JQ2 08/05/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
59490 1999 JD4 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59491 1999 JO4 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59492 1999 JU4 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
59493 1999 JG5 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
59494 1999 JN5 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59495 1999 JB6 06/05/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 4,1 km MPC · JPL
59496 1999 JY6 08/05/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
59497 1999 JJ7 08/05/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
59498 1999 JG8 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59499 1999 JP8 14/05/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
59500 1999 JT8 14/05/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL