Danh sách tiểu hành tinh/59301–59400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59301 1999 CB73 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59302 1999 CF74 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59303 1999 CX75 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59304 1999 CJ76 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59305 1999 CD78 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59306 1999 CN79 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59307 1999 CT79 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
59308 1999 CQ83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59309 1999 CY84 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59310 1999 CA87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59311 1999 CJ87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59312 1999 CR87 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59313 1999 CF88 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
59314 1999 CP88 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
59315 1999 CC89 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59316 1999 CL89 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59317 1999 CN89 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
59318 1999 CB90 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59319 1999 CT91 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59320 1999 CH92 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59321 1999 CF93 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
59322 1999 CB95 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59323 1999 CS95 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59324 1999 CF97 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59325 1999 CZ97 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
59326 1999 CO98 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59327 1999 CG99 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59328 1999 CM102 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59329 1999 CN102 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59330 1999 CW103 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59331 1999 CC104 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
59332 1999 CQ104 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
59333 1999 CM105 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
59334 1999 CY105 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59335 1999 CR106 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59336 1999 CR110 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
59337 1999 CT111 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
59338 1999 CV111 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
59339 1999 CT113 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59340 1999 CV116 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
59341 1999 CY116 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59342 1999 CS118 09/02/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
59343 1999 CA123 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59344 1999 CW123 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
59345 1999 CK135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
59346 1999 CC137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59347 1999 CX137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
59348 1999 CU141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
59349 1999 CN142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59350 1999 CT142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59351 1999 CQ145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
59352 1999 CH147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
59353 1999 CE151 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
59354 1999 CF152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59355 1999 CL153 14/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
59356 1999 CX153 13/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
59357 1999 CB154 14/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
59358 1999 CL158 11/02/1999 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 185 km MPC · JPL
59359 1999 DV 16/02/1999 Gekko T. Kagawa 2,5 km MPC · JPL
59360 1999 DY1 18/02/1999 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
59361 1999 DW2 20/02/1999 Oohira T. Urata 1,4 km MPC · JPL
59362 1999 DO5 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
59363 1999 DP7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
59364 1999 DS7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
59365 1999 EM 09/03/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
59366 1999 EE3 12/03/1999 Prescott P. G. Comba 5,3 km MPC · JPL
59367 1999 EQ3 15/03/1999 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
59368 1999 EP4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
59369 Chanco 1999 EB5 11/03/1999 Uccle T. Pauwels 5,1 km MPC · JPL
59370 1999 EK5 15/03/1999 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 2,3 km MPC · JPL
59371 1999 EY6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
59372 1999 EP8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
59373 1999 ET10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
59374 1999 EO12 15/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
59375 1999 EQ13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
59376 1999 FK 17/03/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
59377 1999 FF1 17/03/1999 Caussols ODAS 6,2 km MPC · JPL
59378 1999 FV3 19/03/1999 Modra A. Galád, J. Tóth 4,1 km MPC · JPL
59379 1999 FO4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
59380 1999 FA5 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59381 1999 FZ5 16/03/1999 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
59382 1999 FP6 17/03/1999 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
59383 1999 FY9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
59384 1999 FH10 22/03/1999 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,1 km MPC · JPL
59385 1999 FH15 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
59386 1999 FJ17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
59387 1999 FZ17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
59388 Monod 1999 FU19 24/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 2,0 km MPC · JPL
59389 Oskarvonmiller 1999 FF21 24/03/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 2,1 km MPC · JPL
59390 Habermas 1999 FR21 24/03/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 6,5 km MPC · JPL
59391 1999 FC22 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59392 1999 FD23 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59393 1999 FG23 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59394 1999 FZ23 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59395 1999 FM25 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59396 1999 FY25 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
59397 1999 FT26 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59398 1999 FF29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59399 1999 FK30 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59400 1999 FH31 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL