Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/58401–58500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58401 1995 VV13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58402 1995 VH16 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58403 1995 WL1 16/11/1995 Church Stretton S. P. Laurie 7,5 km MPC · JPL
58404 1995 WJ7 27/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
58405 1995 WN9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58406 1995 WN18 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
58407 1995 WT34 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
58408 1995 XU 12/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
58409 1995 XH4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
58410 1995 YS 17/12/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
58411 1995 YA2 21/12/1995 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
58412 1995 YX2 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
58413 1995 YC8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58414 1995 YS12 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58415 1996 AM 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
58416 1996 BT1 23/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
58417 Belzoni 1996 BD2 25/01/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,8 km MPC · JPL
58418 Luguhu 1996 BA4 26/01/1996 Xinglong Xinglong Stn. 9,4 km MPC · JPL
58419 1996 BD4 26/01/1996 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
58420 1996 BU4 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58421 1996 BG5 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
58422 1996 BS9 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
58423 1996 BW11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58424 Jamesdunlop 1996 DL1 22/02/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,6 km MPC · JPL
58425 1996 DR1 20/02/1996 Church Stretton S. P. Laurie 1,9 km MPC · JPL
58426 1996 EA2 15/03/1996 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
58427 1996 EV7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
58428 1996 EC8 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58429 1996 FH 16/03/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
58430 1996 FZ1 20/03/1996 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
58431 1996 FV4 21/03/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
58432 1996 FY17 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
58433 1996 FN18 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
58434 1996 FQ18 23/03/1996 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
58435 1996 GD5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58436 1996 GM5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58437 1996 GK10 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58438 1996 GR15 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58439 1996 GF20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58440 Zdeněkstuchlík 1996 HV 21/04/1996 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 5,9 km MPC · JPL
58441 1996 HO1 19/04/1996 Bologna San Vittore Obs. 3,8 km MPC · JPL
58442 1996 HR9 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58443 1996 HO12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
58444 1996 HR12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58445 1996 HU16 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
58446 1996 HN22 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
58447 1996 HF24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58448 1996 HO25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
58449 1996 HC26 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58450 1996 JB1 13/05/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
58451 1996 JF3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58452 1996 JG3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58453 1996 JB5 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58454 1996 JD9 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
58455 1996 JZ11 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
58456 1996 JT14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58457 1996 JX14 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58458 1996 KP 21/05/1996 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
58459 1996 KK8 22/05/1996 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58460 Le Mouélic 1996 LM1 13/06/1996 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
58461 1996 ML 22/06/1996 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
58462 1996 NR 14/07/1996 Needville Needville Obs. 7,3 km MPC · JPL
58463 1996 NT1 14/07/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
58464 1996 NQ2 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
58465 1996 NY3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
58466 Santoka 1996 OB1 23/07/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 1,0 km MPC · JPL
58467 1996 PW2 14/08/1996 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
58468 1996 QA 16/08/1996 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
58469 1996 RC 07/09/1996 Cloudcroft W. Offutt 2,0 km MPC · JPL
58470 1996 RA1 10/09/1996 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
58471 1996 RS3 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
58472 1996 RV3 13/09/1996 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
58473 1996 RN7 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
58474 1996 RU10 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
58475 1996 RE11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
58476 1996 RQ13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
58477 1996 RB26 14/09/1996 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
58478 1996 RC29 11/09/1996 La Silla UDTS 16 km MPC · JPL
58479 1996 RJ29 11/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
58480 1996 RJ33 15/09/1996 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
58481 1996 ST4 20/09/1996 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
58482 1996 TX1 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
58483 1996 TB2 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
58484 1996 TO3 08/10/1996 Cloudcroft W. Offutt 6,0 km MPC · JPL
58485 1996 TH13 14/10/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,2 km MPC · JPL
58486 1996 TP13 05/10/1996 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
58487 1996 TQ29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58488 1996 TV33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
58489 1996 TF34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
58490 1996 TZ35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
58491 1996 TG38 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58492 1996 TC44 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
58493 1996 TJ52 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
58494 1996 UF1 19/10/1996 Ondřejov L. Kotková 6,8 km MPC · JPL
58495 1996 US1 19/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 4,0 km MPC · JPL
58496 1996 UY3 29/10/1996 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58497 1996 UK4 29/10/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
58498 Octaviopaz 1996 VF 02/11/1996 Colleverde V. S. Casulli 4,9 km MPC · JPL
58499 Stüber 1996 VY 03/11/1996 Linz E. Meyer, E. Obermair 2,7 km MPC · JPL
58500 1996 VU1 06/11/1996 Stroncone A. Vagnozzi 3,4 km MPC · JPL