Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/58301–58400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58301 1994 PB8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58302 1994 PX8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
58303 1994 PY9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
58304 1994 PP10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58305 1994 PM11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
58306 1994 PA12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
58307 1994 PM13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
58308 1994 PE16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58309 1994 PV17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
58310 1994 PT20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58311 1994 PA22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
58312 1994 PO23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
58313 1994 PX27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
58314 1994 PE29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58315 1994 PV29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58316 1994 PR30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58317 1994 PB33 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58318 1994 PW37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
58319 1994 PZ37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
58320 1994 PE38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
58321 1994 PQ38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
58322 1994 PU38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
58323 1994 PK39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
58324 1994 RZ9 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
58325 1994 RE11 11/09/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
58326 1994 RQ16 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
58327 1994 SC9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
58328 1994 ST9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58329 1994 SD11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58330 1994 TK 03/10/1994 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
58331 1994 TQ10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
58332 1994 UR 31/10/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
58333 1994 UL1 25/10/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,0 km MPC · JPL
58334 1994 UJ6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58335 1994 UN11 31/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58336 1994 VP 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
58337 1994 WV 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
58338 1994 WX4 27/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
58339 1994 WB12 27/11/1994 Caussols E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58340 1994 YO1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
58341 1994 YP1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
58342 1994 YR1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
58343 1995 BG5 23/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
58344 1995 BZ12 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
58345 Moomintroll 1995 CZ1 07/02/1995 Siding Spring D. J. Asher 1,2 km MPC · JPL
58346 1995 CV4 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58347 1995 CB8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
58348 1995 CE8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58349 1995 DO5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
58350 1995 DN6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58351 1995 DA8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58352 1995 EX1 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58353 1995 EW4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
58354 1995 EH5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
58355 1995 FN 26/03/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,3 km MPC · JPL
58356 1995 FR1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58357 1995 HT1 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
58358 1995 HS3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58359 1995 KP4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58360 1995 LM 03/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
58361 1995 MC3 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58362 1995 MJ4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58363 1995 MP4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
58364 Feierberg 1995 MF7 25/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58365 Robmedrano 1995 OQ 27/07/1995 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
58366 1995 OD8 25/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
58367 1995 QL 19/08/1995 Church Stretton S. P. Laurie 3,7 km MPC · JPL
58368 1995 QK1 19/08/1995 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
58369 1995 QZ2 30/08/1995 Pleiade Pleiade Obs. 7,2 km MPC · JPL
58370 1995 QM5 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
58371 1995 QD7 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
58372 1995 SQ 18/09/1995 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
58373 Albertoalonso 1995 SR 19/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 8,2 km MPC · JPL
58374 1995 SF5 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,8 km MPC · JPL
58375 1995 SD22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
58376 1995 SF25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58377 1995 SC26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
58378 1995 SO27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
58379 1995 SY27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58380 1995 SG32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58381 1995 SJ37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
58382 1995 SB42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
58383 1995 SV47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
58384 1995 SR51 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
58385 1995 SC53 28/09/1995 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58386 1995 SM53 28/09/1995 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
58387 1995 SZ78 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58388 1995 TK 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
58389 1995 TG2 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
58390 1995 TA7 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58391 1995 UV3 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
58392 1995 UT10 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58393 1995 UU12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
58394 1995 UX20 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
58395 1995 UW24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
58396 1995 US43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
58397 1995 VA4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
58398 1995 VY4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58399 1995 VA5 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58400 1995 VR12 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL