Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/58201–58300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58201 1992 ED7 01/03/1992 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
58202 1992 EO7 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
58203 1992 EC9 02/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
58204 1992 EK10 02/03/1992 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
58205 1992 EX12 01/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
58206 1992 ER13 02/03/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
58207 1992 EF14 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
58208 1992 EX16 01/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
58209 1992 EH19 01/03/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
58210 1992 EW21 01/03/1992 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
58211 1992 HF4 23/04/1992 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
58212 1992 OQ5 30/07/1992 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
58213 1992 QP 29/08/1992 Palomar E. F. Helin 4,0 km MPC · JPL
58214 Amorim 1992 RA2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
58215 von Klitzing 1992 SY1 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,7 km MPC · JPL
58216 1992 SR9 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58217 Peterhebel 1992 SP16 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
58218 1992 UZ7 23/10/1992 Caussols E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
58219 1992 WZ2 18/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,1 km MPC · JPL
58220 1993 BY4 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
58221 Boston 1993 BM14 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
58222 1993 FA18 17/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
58223 1993 FO18 17/03/1993 La Silla UESAC 7,8 km MPC · JPL
58224 1993 FM20 19/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
58225 1993 FY20 21/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
58226 1993 FW22 21/03/1993 La Silla UESAC 7,9 km MPC · JPL
58227 1993 FB26 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
58228 1993 FL26 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
58229 1993 FZ27 21/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
58230 1993 FR39 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
58231 1993 FQ40 19/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
58232 1993 FD41 19/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
58233 1993 FN50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
58234 1993 FY50 19/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
58235 1993 FW52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
58236 1993 FK56 17/03/1993 La Silla UESAC 6,6 km MPC · JPL
58237 1993 FR66 21/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
58238 1993 FH77 21/03/1993 La Silla UESAC 8,6 km MPC · JPL
58239 1993 FS77 21/03/1993 La Silla UESAC 7,9 km MPC · JPL
58240 1993 FV81 18/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
58241 1993 HH4 21/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58242 1993 HJ4 21/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
58243 1993 NG1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58244 1993 OX5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
58245 1993 OS7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58246 1993 OP12 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58247 1993 PH3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58248 1993 PO5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
58249 1993 PC6 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
58250 1993 QU1 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
58251 1993 QS2 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58252 1993 QG4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
58253 1993 QJ5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
58254 1993 QN5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58255 1993 RS5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
58256 1993 RL7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
58257 1993 RN9 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58258 1993 RU10 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
58259 1993 RA13 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
58260 1993 SO 18/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58261 1993 SD1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,3 km MPC · JPL
58262 1993 ST2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 1,7 km MPC · JPL
58263 1993 SO4 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
58264 1993 SW7 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58265 1993 TJ12 14/10/1993 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
58266 1993 TN15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58267 1993 TB16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
58268 1993 TQ19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58269 1993 TG20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58270 1993 TK22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58271 1993 TT22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58272 1993 TZ27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58273 1993 TA31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
58274 1993 TY31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
58275 1993 TR32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
58276 1993 TB33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
58277 1993 TW33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
58278 1993 TA34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58279 Kamerlingh 1993 TE40 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
58280 1993 UC2 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
58281 1993 UR5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
58282 1993 UB6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58283 1993 UO7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
58284 1993 VW3 14/11/1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 5,1 km MPC · JPL
58285 1993 YN 16/12/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
58286 1993 YO1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58287 1994 AE1 07/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
58288 1994 CF14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
58289 1994 CC16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58290 1994 CH17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
58291 1994 GA 01/04/1994 Siding Spring R. H. McNaught 9,1 km MPC · JPL
58292 1994 GC 02/04/1994 Stroncone A. Vagnozzi 4,3 km MPC · JPL
58293 1994 GQ5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
58294 1994 JJ5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
58295 1994 JJ9 15/05/1994 Palomar C. P. de Saint-Aignan 4,6 km MPC · JPL
58296 1994 LF1 02/06/1994 Siding Spring R. H. McNaught 7,3 km MPC · JPL
58297 1994 PA3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
58298 1994 PB3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
58299 1994 PH3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
58300 1994 PQ5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL