Danh sách tiểu hành tinh/59101–59200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
59101 1998 WB13 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59102 1998 WC14 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59103 1998 WF15 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59104 1998 WQ17 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
59105 1998 WP20 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59106 1998 WF23 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59107 1998 WF27 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
59108 1998 WG27 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
59109 1998 WT28 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59110 1998 WR31 29/11/1998 Burlington T. Handley 2,7 km MPC · JPL
59111 1998 WZ33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
59112 1998 WN35 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
59113 1998 XQ 10/12/1998 Kleť Kleť Obs. 3,3 km MPC · JPL
59114 1998 XQ2 07/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,8 km MPC · JPL
59115 1998 XG3 08/12/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
59116 1998 XL3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
59117 1998 XQ3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
59118 1998 XS5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
59119 1998 XU5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
59120 1998 XT8 11/12/1998 Gekko T. Kagawa 1,5 km MPC · JPL
59121 1998 XR10 15/12/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
59122 1998 XJ15 15/12/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
59123 1998 XN16 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
59124 1998 XJ19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
59125 1998 XK20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
59126 1998 XE25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
59127 1998 XP25 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
59128 1998 XA26 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
59129 1998 XC27 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
59130 1998 XU34 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59131 1998 XA38 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
59132 1998 XM39 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59133 1998 XM41 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59134 1998 XR43 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
59135 1998 XN46 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
59136 1998 XZ49 14/12/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
59137 1998 XY50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
59138 1998 XC52 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
59139 1998 XS59 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
59140 1998 XN60 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59141 1998 XE61 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
59142 1998 XD62 15/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
59143 1998 XT72 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
59144 1998 XN73 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
59145 1998 XX73 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59146 1998 XC74 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
59147 1998 XG77 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
59148 1998 XB78 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
59149 1998 XA84 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
59150 1998 XV90 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
59151 1998 XK96 12/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,6 km MPC · JPL
59152 1998 XN97 08/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
59153 1998 XV97 11/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
59154 1998 XP98 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
59155 1998 XL99 15/12/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
59156 1998 YC3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
59157 1998 YC4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
59158 1998 YQ4 20/12/1998 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
59159 1998 YX7 24/12/1998 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
59160 1998 YF8 24/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
59161 1998 YL10 27/12/1998 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
59162 1998 YX10 18/12/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
59163 1998 YX11 26/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
59164 1998 YG12 27/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
59165 1998 YY13 19/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
59166 1998 YZ18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
59167 1998 YC19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
59168 1998 YU19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
59169 1998 YJ26 16/12/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
59170 1998 YA27 16/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
59171 1999 AP2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
59172 1999 AE3 10/01/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 2,2 km MPC · JPL
59173 1999 AC5 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
59174 1999 AT5 12/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
59175 1999 AF6 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
59176 1999 AP7 11/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
59177 1999 AT7 11/01/1999 Gekko T. Kagawa 2,6 km MPC · JPL
59178 1999 AF8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
59179 1999 AG8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
59180 1999 AP12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59181 1999 AB13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
59182 1999 AR13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
59183 1999 AP15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
59184 1999 AR15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59185 1999 AT15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
59186 1999 AK16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
59187 1999 AP17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
59188 1999 AJ18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
59189 1999 AU19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
59190 1999 AZ21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
59191 1999 AS24 15/01/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
59192 1999 AU30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
59193 1999 AJ31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
59194 1999 BV1 18/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
59195 1999 BG2 19/01/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
59196 1999 BN2 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
59197 1999 BN3 20/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,0 km MPC · JPL
59198 1999 BT3 19/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
59199 1999 BH6 20/01/1999 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
59200 1999 BS7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL