Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/58101–58200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58101 1979 MV4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
58102 1979 MW4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
58103 1979 MQ5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
58104 1979 ML7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
58105 1979 MN8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
58106 1979 MO8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
58107 1979 OZ10 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
58108 1979 QE1 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 3,0 km MPC · JPL
58109 1980 PQ 06/08/1980 Kleť Z. Vávrová 8,2 km MPC · JPL
58110 1980 UF1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
58111 1981 ER2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
58112 1981 EC3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
58113 1981 EV4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 970 m MPC · JPL
58114 1981 EL6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
58115 1981 EB7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
58116 1981 EH7 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
58117 1981 ER7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
58118 1981 EX7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
58119 1981 EJ9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
58120 1981 EU11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
58121 1981 EA13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
58122 1981 EW19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
58123 1981 EE22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
58124 1981 EK29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
58125 1981 EO31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
58126 1981 EJ32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
58127 1981 EG37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
58128 1981 EJ37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
58129 1981 EU37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
58130 1981 ER38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
58131 1981 EQ39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
58132 1981 EW39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
58133 1981 EN40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
58134 1981 EW40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
58135 1981 EK42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
58136 1981 EV42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
58137 1981 EJ44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
58138 1981 ET45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
58139 1981 EP46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
58140 1981 SN 22/09/1981 Kleť A. Mrkos 4,3 km MPC · JPL
58141 1981 UW22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
58142 1983 RW3 04/09/1983 La Silla H. Debehogne 5,0 km MPC · JPL
58143 1983 VD7 01/11/1983 Cavriana Cavriana Obs. 6,6 km MPC · JPL
58144 1983 WU 29/11/1983 Anderson Mesa E. Bowell 4,2 km MPC · JPL
58145 1986 PT1 01/08/1986 Palomar M. Rudnyk 4,1 km MPC · JPL
58146 1986 RU 06/09/1986 Palomar E. F. Helin 5,1 km MPC · JPL
58147 1986 WK 29/11/1986 Ojima T. Niijima, T. Urata 4,6 km MPC · JPL
58148 1987 SH4 29/09/1987 Anderson Mesa E. Bowell 5,4 km MPC · JPL
58149 1987 SX11 26/09/1987 La Silla H. Debehogne 4,0 km MPC · JPL
58150 1988 CY4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
58151 1988 CG7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
58152 Natsöderblom 1988 PF2 12/08/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,5 km MPC · JPL
58153 1988 RH11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 16 km MPC · JPL
58154 1988 RJ11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
58155 1988 VD 03/11/1988 Brorfelde P. Jensen 2,5 km MPC · JPL
58156 1989 GL 06/04/1989 Palomar E. F. Helin 3,9 km MPC · JPL
58157 1989 GC3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58158 1989 RA 01/09/1989 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 2,2 km MPC · JPL
58159 1989 SL4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58160 1989 SX4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
58161 1989 SH5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
58162 1989 TS6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
58163 Minnesang 1989 UJ7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
58164 Reiwanohoshi 1989 WV3 20/11/1989 Geisei T. Seki 2,5 km MPC · JPL
58165 1990 HQ5 29/04/1990 Siding Spring A. Żytkow, M. J. Irwin 3,3 km MPC · JPL
58166 1990 OF3 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 9,0 km MPC · JPL
58167 1990 QM3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
58168 1990 QB9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
58169 1990 SD3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
58170 1990 SB5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
58171 1990 SC5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
58172 1990 SD8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
58173 1990 SS10 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
58174 1990 SZ10 20/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
58175 1990 SE15 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
58176 1990 SN16 17/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
58177 1990 TB6 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
58178 1990 UY1 20/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
58179 1990 UN3 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58180 1990 WG6 21/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
58181 1991 CG1 07/02/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,1 km MPC · JPL
58182 1991 PX2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
58183 1991 PH9 15/08/1991 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
58184 Masayukiyamamoto 1991 RG1 07/09/1991 Geisei T. Seki 2,3 km MPC · JPL
58185 Rokkosan 1991 RH1 07/09/1991 Geisei T. Seki 2,3 km MPC · JPL
58186 Langkavel 1991 RT4 13/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
58187 1991 TD 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
58188 1991 TA9 01/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
58189 1991 VV9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58190 1991 VH12 08/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58191 Dolomiten 1991 YN1 28/12/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,5 km MPC · JPL
58192 1992 AQ 10/01/1992 Palomar E. F. Helin 2,1 km MPC · JPL
58193 1992 DL6 29/02/1992 La Silla UESAC 6,5 km MPC · JPL
58194 1992 DR6 29/02/1992 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
58195 1992 DH7 29/02/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
58196 Ashleyess 1992 EC1 10/03/1992 Siding Spring D. I. Steel 5,0 km MPC · JPL
58197 1992 EH2 06/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58198 1992 EU2 07/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58199 1992 EC5 01/03/1992 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
58200 1992 EV6 01/03/1992 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL