Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/58601–58700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58601 1997 TW18 07/10/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
58602 1997 TG25 11/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
58603 1997 TM25 11/10/1997 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
58604 1997 TT26 15/10/1997 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
58605 Liutungsheng 1997 TA27 08/10/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58606 1997 TF27 04/10/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
58607 Wenzel 1997 UL 19/10/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,2 km MPC · JPL
58608 Geroldrichter 1997 UY 22/10/1997 Kleť M. Tichý 2,9 km MPC · JPL
58609 1997 UZ1 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58610 1997 UN3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
58611 1997 UC4 17/10/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
58612 1997 UA5 21/10/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
58613 1997 UN7 25/10/1997 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
58614 1997 UO7 25/10/1997 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
58615 1997 UP13 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58616 1997 UT17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
58617 1997 UC21 31/10/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
58618 1997 UU21 29/10/1997 Nanyo T. Okuni 3,4 km MPC · JPL
58619 1997 UF22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 2,6 km MPC · JPL
58620 1997 UG22 26/10/1997 Chichibu N. Satō 2,5 km MPC · JPL
58621 1997 UR23 27/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 4,5 km MPC · JPL
58622 Setoguchi 1997 VU 02/11/1997 Yatsuka H. Abe, S. Miyasaka 4,4 km MPC · JPL
58623 1997 VZ1 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
58624 1997 VC2 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
58625 1997 VE2 01/11/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,1 km MPC · JPL
58626 1997 VF5 01/11/1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,8 km MPC · JPL
58627 Rieko 1997 VG5 08/11/1997 Toyama M. Aoki 2,5 km MPC · JPL
58628 1997 VP7 02/11/1997 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
58629 1997 VL8 01/11/1997 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
58630 1997 WC 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
58631 1997 WE2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,3 km MPC · JPL
58632 1997 WM2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
58633 1997 WY2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
58634 1997 WF3 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
58635 1997 WQ6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58636 1997 WQ13 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58637 1997 WT14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
58638 1997 WA17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
58639 1997 WZ17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58640 1997 WH18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
58641 1997 WX20 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58642 1997 WL24 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
58643 1997 WO25 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58644 1997 WU31 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58645 1997 WT33 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
58646 1997 WD35 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
58647 1997 WW35 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
58648 1997 WZ36 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
58649 1997 WL38 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
58650 1997 WR39 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58651 1997 WL42 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58652 1997 WD43 29/11/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58653 1997 WV45 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
58654 1997 WA48 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
58655 1997 WU49 26/11/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
58656 1997 WT50 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
58657 1997 WG54 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58658 1997 WY57 27/11/1997 La Silla UDTS 1,6 km MPC · JPL
58659 1997 WZ57 27/11/1997 La Silla UDTS 2,6 km MPC · JPL
58660 1997 XR 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
58661 1997 XU 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
58662 1997 XJ2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 2,8 km MPC · JPL
58663 1997 XZ10 09/12/1997 Dynic A. Sugie 2,6 km MPC · JPL
58664 IYAMMIX 1997 YA1 21/12/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,7 km MPC · JPL
58665 1997 YO1 19/12/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
58666 1997 YJ2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
58667 1997 YS2 21/12/1997 Chichibu N. Satō 2,2 km MPC · JPL
58668 1997 YJ3 17/12/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
58669 1997 YF5 20/12/1997 Bédoin P. Antonini 1,6 km MPC · JPL
58670 1997 YA6 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
58671 Diplodocus 1997 YC8 25/12/1997 Needville C. Gustava, K. Rivich 2,8 km MPC · JPL
58672 Remigio 1997 YT8 28/12/1997 Monte Viseggi Monte Viseggi Obs. 5,6 km MPC · JPL
58673 1997 YA9 25/12/1997 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
58674 1997 YG12 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
58675 1997 YD14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,1 km MPC · JPL
58676 1997 YN16 31/12/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
58677 1997 YJ17 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58678 1997 YE18 24/12/1997 Xinglong SCAP 8,8 km MPC · JPL
58679 Brenig 1998 AH 01/01/1998 Bornheim N. Ehring 4,4 km MPC · JPL
58680 1998 AO5 08/01/1998 Caussols ODAS 7,4 km MPC · JPL
58681 1998 AJ7 05/01/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
58682 Alenašolcová 1998 AL8 10/01/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,3 km MPC · JPL
58683 1998 AJ10 15/01/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
58684 1998 AA11 02/01/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
58685 1998 BP 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
58686 1998 BB1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
58687 1998 BJ3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
58688 1998 BJ4 21/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 10 km MPC · JPL
58689 1998 BY9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
58690 1998 BP10 27/01/1998 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
58691 1998 BG14 24/01/1998 Monte Viseggi Monte Viseggi Obs. 2,5 km MPC · JPL
58692 1998 BF17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
58693 1998 BG25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
58694 1998 BQ25 27/01/1998 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
58695 1998 BJ26 28/01/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
58696 1998 BW26 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
58697 1998 BL27 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58698 1998 BE31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58699 1998 BK42 26/01/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
58700 1998 BQ42 18/01/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL