Danh sách tiểu hành tinh/58501–58600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58501 1996 VQ2 10/11/1996 Sudbury D. di Cicco 1,8 km MPC · JPL
58502 1996 VH3 12/11/1996 Sudbury D. di Cicco 6,1 km MPC · JPL
58503 1996 VJ3 12/11/1996 Sudbury D. di Cicco 5,8 km MPC · JPL
58504 1996 VZ3 07/11/1996 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
58505 1996 VU15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
58506 1996 VJ22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
58507 1996 VX32 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58508 1996 WA2 30/11/1996 Dossobuono L. Lai 2,5 km MPC · JPL
58509 1996 XB1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
58510 1996 XH2 03/12/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,1 km MPC · JPL
58511 1996 XB4 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
58512 1996 XR4 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58513 1996 XW11 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58514 1996 XK12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
58515 1996 XY12 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
58516 1996 XT14 11/12/1996 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
58517 1997 AJ 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
58518 1997 AC2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
58519 1997 AU2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
58520 1997 AP3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
58521 1997 AC8 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
58522 1997 AW19 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
58523 1997 BU 27/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
58524 1997 BE1 26/01/1997 Xinglong SCAP 5,5 km MPC · JPL
58525 1997 BX3 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
58526 1997 BD4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58527 1997 BF4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
58528 1997 BH7 28/01/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
58529 1997 CX 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
58530 1997 CU2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
58531 1997 CS4 03/02/1997 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
58532 1997 CY9 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
58533 1997 CD12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
58534 Logos 1997 CQ29 04/02/1997 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 212 km MPC · JPL
58535 Pattillo 1997 DP 16/02/1997 Needville Needville Obs. 5,8 km MPC · JPL
58536 1997 EQ8 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
58537 1997 EG14 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
58538 1997 EN15 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
58539 1997 ET16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
58540 1997 ET17 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
58541 1997 EA18 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,4 km MPC · JPL
58542 1997 EQ22 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
58543 1997 ET32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
58544 1997 EK42 10/03/1997 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
58545 1997 EG43 10/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
58546 1997 FQ2 31/03/1997 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
58547 1997 FZ2 31/03/1997 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
58548 1997 GK12 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
58549 1997 GM14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58550 1997 GN19 05/04/1997 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
58551 1997 GP28 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58552 1997 GH32 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
58553 1997 GK43 02/04/1997 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
58554 1997 HX 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
58555 1997 HA3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
58556 1997 HH7 30/04/1997 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
58557 1997 KE3 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
58558 1997 LE4 09/06/1997 Prescott P. G. Comba 11 km MPC · JPL
58559 1997 LT5 12/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
58560 1997 LK11 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
58561 1997 ME9 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
58562 1997 NG1 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
58563 1997 NE5 01/07/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
58564 1997 NQ6 09/07/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
58565 1997 OC2 29/07/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 1,7 km MPC · JPL
58566 1997 PN3 05/08/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
58567 1997 QB 21/08/1997 Kleť Z. Moravec 2,4 km MPC · JPL
58568 1997 QM1 31/08/1997 Kleť Z. Moravec 1,2 km MPC · JPL
58569 Eboshiyamakouen 1997 QY2 28/08/1997 Nanyo T. Okuni 2,2 km MPC · JPL
58570 1997 RD4 03/09/1997 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
58571 1997 RB5 08/09/1997 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
58572 Romanella 1997 RV6 07/09/1997 Montelupo M. Tombelli, G. Forti 2,1 km MPC · JPL
58573 Serpieri 1997 RD7 09/09/1997 Pianoro V. Goretti 1,6 km MPC · JPL
58574 1997 RD8 11/09/1997 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
58575 1997 RK9 11/09/1997 Haleakala AMOS 5,8 km MPC · JPL
58576 1997 RQ9 04/09/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
58577 1997 SV 16/09/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
58578 Žídek 1997 SP2 24/09/1997 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
58579 Ehrenberg 1997 SQ2 24/09/1997 Ondřejov L. Kotková 1,3 km MPC · JPL
58580 Elenacuoghi 1997 SW2 24/09/1997 Bologna E. Colombini 1,8 km MPC · JPL
58581 1997 SB3 24/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
58582 1997 SF3 25/09/1997 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
58583 1997 SV4 25/09/1997 Dossobuono L. Lai 2,1 km MPC · JPL
58584 1997 SE11 29/09/1997 Zeno T. Stafford 5,8 km MPC · JPL
58585 1997 SX11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
58586 1997 SG23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
58587 1997 SK23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
58588 1997 SV23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58589 1997 SF25 29/09/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
58590 1997 SX30 29/09/1997 Črni Vrh H. Mikuž 1,6 km MPC · JPL
58591 1997 SV31 29/09/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
58592 1997 SB35 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
58593 1997 TD2 03/10/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
58594 1997 TF9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
58595 Joepollock 1997 TX9 05/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,9 km MPC · JPL
58596 1997 TC10 06/10/1997 Ondřejov P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
58597 1997 TH10 06/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
58598 1997 TX11 07/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
58599 1997 TK13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
58600 Iwamuroonsen 1997 TC17 05/10/1997 Nanyo T. Okuni 2,1 km MPC · JPL