Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/57501–57600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57501 2001 SE250 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57502 2001 SK252 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57503 2001 ST252 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57504 2001 SL265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
57505 2001 SK266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
57506 2001 SK268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
57507 2001 SM268 26/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
57508 2001 SN270 27/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,3 km MPC · JPL
57509 Sly 2001 SY270 16/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
57510 2001 SG280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
57511 2001 ST280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
57512 2001 SL281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
57513 2001 SS281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
57514 2001 SU281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
57515 2001 SX281 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
57516 2001 SZ281 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
57517 2001 SV285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,0 km MPC · JPL
57518 2001 SB286 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,9 km MPC · JPL
57519 2001 SV287 27/09/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
57520 2001 SB289 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,2 km MPC · JPL
57521 2001 SD289 23/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
57522 2001 SR290 25/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
57523 2001 ST290 25/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
57524 2001 SX291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
57525 2001 SC316 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57526 2001 SD316 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57527 2001 SN316 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57528 2001 SM343 22/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
57529 2001 SX344 23/09/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
57530 2001 SZ345 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
57531 2001 SL346 25/09/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
57532 2001 TA 03/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
57533 2001 TT2 06/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
57534 2001 TP8 09/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57535 2001 TN9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57536 2001 TA13 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57537 2001 TQ13 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
57538 2001 TW13 12/10/2001 Farpoint G. Hug 3,3 km MPC · JPL
57539 2001 TU17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
57540 2001 TE18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
57541 2001 TV18 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
57542 2001 TW18 15/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
57543 2001 TZ19 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57544 2001 TL20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57545 2001 TG21 09/10/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
57546 2001 TO21 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57547 2001 TV21 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57548 2001 TU22 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57549 2001 TE28 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57550 2001 TQ28 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57551 2001 TE29 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57552 2001 TM31 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57553 2001 TP34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57554 2001 TS36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57555 2001 TM37 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57556 2001 TO38 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
57557 2001 TH39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57558 2001 TA46 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
57559 2001 TY46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
57560 2001 TB47 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
57561 2001 TA48 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,9 km MPC · JPL
57562 2001 TS48 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
57563 2001 TT49 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57564 2001 TV49 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57565 2001 TB52 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57566 2001 TU54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57567 Crikey 2001 TS56 14/10/2001 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
57568 2001 TR57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57569 2001 TE60 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57570 2001 TO61 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57571 2001 TR61 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57572 2001 TY63 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57573 2001 TD65 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57574 2001 TF66 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57575 2001 TT66 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57576 2001 TV66 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57577 2001 TY66 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57578 2001 TC67 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57579 2001 TD67 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57580 2001 TF67 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57581 2001 TH67 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
57582 2001 TP67 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57583 2001 TZ67 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57584 2001 TO68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57585 2001 TG70 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57586 2001 TA71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57587 2001 TZ73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57588 2001 TB74 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57589 2001 TH74 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57590 2001 TJ76 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
57591 2001 TM76 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57592 2001 TB77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57593 2001 TF77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57594 2001 TQ78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57595 2001 TV78 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57596 2001 TD81 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
57597 2001 TU88 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57598 2001 TZ95 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57599 2001 TK96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57600 2001 TM96 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL