Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/57101–57200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57101 2001 OC70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
57102 2001 OJ71 20/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57103 2001 OF72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
57104 2001 OH72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
57105 2001 OJ72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
57106 2001 OQ73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
57107 2001 OF74 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
57108 2001 OS74 29/07/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
57109 2001 OW74 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57110 2001 OV79 29/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
57111 2001 OQ80 29/07/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57112 2001 OC81 29/07/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57113 2001 OY83 30/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
57114 2001 OY85 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
57115 2001 OS87 30/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
57116 2001 OW92 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57117 2001 OU93 26/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
57118 2001 OF95 29/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57119 2001 OJ97 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
57120 2001 OX97 25/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
57121 2001 OK98 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
57122 2001 OS99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
57123 2001 OV100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57124 2001 OJ101 27/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
57125 2001 OA103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
57126 2001 OM106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57127 2001 OV106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57128 2001 PG 03/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
57129 2001 PO 05/08/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
57130 2001 PE5 09/08/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
57131 2001 PF6 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
57132 2001 PO6 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
57133 2001 PV6 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
57134 2001 PX6 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
57135 2001 PB7 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
57136 2001 PE23 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
57137 2001 PH23 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
57138 2001 PU25 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
57139 2001 PU26 11/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
57140 Gaddi 2001 PG29 15/08/2001 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
57141 2001 PG32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57142 2001 PO35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
57143 2001 PC37 11/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
57144 2001 PJ43 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
57145 2001 PV43 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
57146 2001 PC46 12/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57147 2001 PB49 14/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
57148 2001 PX57 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
57149 2001 PF59 14/08/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
57150 2001 QA1 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57151 2001 QY1 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57152 2001 QL2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 12 km MPC · JPL
57153 2001 QB4 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57154 2001 QL7 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57155 2001 QM8 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57156 2001 QM10 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57157 2001 QW11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57158 2001 QF14 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57159 2001 QM15 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57160 2001 QW15 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57161 2001 QX15 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57162 2001 QM16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57163 2001 QL17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57164 2001 QO17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57165 2001 QK18 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57166 2001 QN18 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57167 2001 QV18 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57168 2001 QE19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57169 2001 QN19 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57170 2001 QB20 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57171 2001 QT20 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57172 2001 QY20 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57173 2001 QE22 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57174 2001 QZ22 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
57175 2001 QD24 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57176 2001 QP24 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57177 2001 QV24 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57178 2001 QC25 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57179 2001 QW25 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57180 2001 QK27 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57181 2001 QU28 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57182 2001 QA29 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
57183 2001 QG29 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
57184 2001 QP29 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57185 2001 QB30 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57186 2001 QK30 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57187 2001 QP30 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57188 2001 QW30 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57189 2001 QX30 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57190 2001 QM31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57191 2001 QY31 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57192 2001 QO33 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57193 2001 QF34 19/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
57194 2001 QP34 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57195 2001 QV40 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57196 2001 QS42 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57197 2001 QL44 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57198 2001 QO46 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
57199 2001 QS47 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57200 2001 QS51 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL