Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/56101–56200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56101 1999 BW14 18/01/1999 Uenohara N. Kawasato 4,3 km MPC · JPL
56102 1999 BD15 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
56103 1999 BU19 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56104 1999 BA20 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56105 1999 BB20 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56106 1999 BG24 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56107 1999 BT25 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56108 1999 BN26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
56109 1999 BB32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
56110 1999 CO1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
56111 1999 CO2 06/02/1999 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
56112 1999 CK5 12/02/1999 Oohira T. Urata 5,8 km MPC · JPL
56113 1999 CQ5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
56114 1999 CA6 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56115 1999 CN7 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
56116 1999 CZ7 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56117 1999 CC9 13/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
56118 1999 CF14 13/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
56119 1999 CZ18 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56120 1999 CL19 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56121 1999 CB20 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56122 1999 CS20 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56123 1999 CR23 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56124 1999 CH24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56125 1999 CC25 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56126 1999 CT31 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56127 1999 CC34 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56128 1999 CX37 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56129 1999 CH43 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56130 1999 CM45 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56131 1999 CY48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56132 1999 CO49 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
56133 1999 CX51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56134 1999 CJ53 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56135 1999 CJ55 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56136 1999 CK55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56137 1999 CW55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56138 1999 CY56 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56139 1999 CV58 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56140 1999 CN62 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56141 1999 CR76 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56142 1999 CZ77 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56143 1999 CO82 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56144 1999 CB83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56145 1999 CN84 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56146 1999 CR85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56147 1999 CV85 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56148 1999 CP93 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56149 1999 CP98 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56150 1999 CT103 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56151 1999 CX104 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
56152 1999 CK106 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56153 1999 CT114 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56154 1999 CU119 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56155 1999 CY119 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
56156 1999 CG123 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56157 1999 CG135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
56158 1999 CG138 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
56159 1999 CK147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
56160 1999 CY150 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
56161 1999 CG158 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56162 1999 DX2 20/02/1999 Oohira T. Urata 3,5 km MPC · JPL
56163 1999 DE3 22/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
56164 1999 DW7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
56165 1999 EZ2 08/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
56166 1999 ER6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
56167 1999 EU11 12/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56168 1999 FS5 19/03/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
56169 1999 FU5 16/03/1999 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
56170 1999 FK6 17/03/1999 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
56171 1999 FR6 19/03/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
56172 1999 FD7 20/03/1999 Caussols ODAS 7,7 km MPC · JPL
56173 1999 FV9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
56174 1999 FQ13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
56175 1999 FY24 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56176 1999 FK25 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
56177 1999 FU25 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56178 1999 FQ26 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56179 1999 FS26 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56180 1999 FJ29 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56181 1999 FU29 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
56182 1999 FE31 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56183 1999 FF34 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56184 1999 FB35 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56185 1999 FJ35 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56186 1999 FW36 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56187 1999 FR39 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56188 1999 FA40 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56189 1999 FS44 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56190 1999 FQ47 20/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56191 1999 FP49 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
56192 1999 FD59 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56193 1999 GN1 08/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
56194 1999 GV5 15/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
56195 1999 GX6 14/04/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
56196 1999 GF7 13/04/1999 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
56197 1999 GF8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
56198 1999 GB9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
56199 1999 GG11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
56200 1999 GU16 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL