Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/56701–56800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56701 2000 LM28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
56702 2000 LQ28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
56703 2000 LT30 10/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56704 2000 LC31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
56705 2000 LL33 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
56706 2000 LD36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
56707 2000 LY36 11/06/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56708 2000 MZ 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
56709 2000 MY1 27/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
56710 2000 MN2 24/06/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
56711 2000 MO2 24/06/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
56712 2000 MQ2 25/06/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
56713 2000 MC3 30/06/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,0 km MPC · JPL
56714 2000 MK3 25/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
56715 2000 MT3 24/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56716 2000 MZ3 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56717 2000 MS4 25/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56718 2000 MU4 25/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56719 2000 MA6 24/06/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56720 2000 NK9 07/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56721 2000 NY11 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56722 2000 NH12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
56723 2000 NK12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
56724 2000 NQ12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
56725 2000 NY12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
56726 2000 NA13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
56727 2000 NU13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
56728 2000 NZ13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
56729 2000 NM14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
56730 2000 NK15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
56731 2000 NP16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56732 2000 NQ16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
56733 2000 NK17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
56734 2000 NM17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
56735 2000 NB18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
56736 2000 NX19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56737 2000 NS20 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
56738 2000 NV20 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
56739 2000 NG21 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
56740 2000 NC23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
56741 2000 ND24 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
56742 2000 NB25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
56743 2000 ND26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
56744 2000 NN26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
56745 2000 NU26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
56746 2000 OO2 27/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
56747 2000 OD4 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56748 2000 OF4 24/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56749 2000 OJ4 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56750 2000 OT4 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56751 2000 OU4 24/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56752 2000 OA5 24/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56753 2000 OG6 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56754 2000 OP10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56755 2000 OT12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56756 2000 OW14 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56757 2000 OQ17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56758 2000 OU17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56759 2000 OU18 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56760 2000 OY18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56761 2000 OH19 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56762 2000 OB23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56763 2000 OC23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56764 2000 ON24 23/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56765 2000 OD25 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56766 2000 OK25 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56767 2000 OP26 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
56768 2000 OS27 23/07/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
56769 2000 OE28 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56770 2000 OA30 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56771 2000 OS30 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56772 2000 OW30 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56773 2000 OO35 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56774 2000 OH37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56775 2000 OU37 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56776 2000 OQ38 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56777 2000 OC39 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56778 2000 OM39 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56779 2000 OH41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56780 2000 OJ43 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56781 2000 OT43 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56782 2000 OC46 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56783 2000 OG51 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
56784 2000 OH53 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56785 2000 OS53 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
56786 2000 OX53 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
56787 2000 OZ53 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
56788 Guilbertlepoutre 2000 OA54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
56789 2000 OU54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
56790 2000 OZ55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
56791 2000 OH56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
56792 2000 OP56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56793 2000 OB60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
56794 2000 OO60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
56795 2000 OE67 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
56796 2000 PT 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56797 2000 PC2 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56798 2000 PW3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
56799 2000 PN4 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56800 2000 PO4 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL