Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/56601–56700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56601 2000 JS50 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56602 2000 JQ51 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56603 2000 JZ52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56604 2000 JN56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56605 2000 JG57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56606 2000 JF58 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56607 2000 JL58 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56608 2000 JS58 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
56609 2000 JA60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56610 2000 JZ60 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56611 2000 JH61 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56612 2000 JY61 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56613 2000 JX62 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56614 2000 JQ63 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56615 2000 JL69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
56616 2000 JM70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
56617 2000 JZ72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56618 2000 JC73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
56619 2000 JE73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
56620 2000 JL73 02/05/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
56621 2000 JB74 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
56622 2000 JR75 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56623 2000 JC76 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
56624 2000 JQ76 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
56625 2000 JW77 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56626 2000 JH78 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56627 2000 JF84 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56628 2000 JG84 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56629 2000 KV 25/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
56630 2000 KP2 26/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56631 2000 KV2 26/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56632 2000 KE7 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56633 2000 KY8 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56634 2000 KZ11 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56635 2000 KR12 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56636 2000 KA14 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56637 2000 KG14 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56638 2000 KN15 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56639 2000 KE19 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56640 2000 KZ19 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56641 2000 KN27 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56642 2000 KU29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56643 2000 KY29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56644 2000 KL30 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56645 2000 KV32 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56646 2000 KW32 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56647 2000 KG34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56648 2000 KH34 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56649 2000 KD42 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56650 2000 KE42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56651 2000 KH46 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56652 2000 KJ48 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56653 2000 KS48 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56654 2000 KU50 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56655 2000 KZ51 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
56656 2000 KW52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56657 2000 KY52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
56658 2000 KJ55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56659 2000 KU55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56660 2000 KO56 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56661 2000 KQ56 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
56662 2000 KY56 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56663 2000 KF60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56664 2000 KN60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
56665 2000 KJ62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
56666 2000 KQ64 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56667 2000 KF67 31/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56668 2000 KE69 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
56669 2000 KV71 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56670 2000 KW74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56671 2000 KL75 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56672 2000 KP76 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56673 2000 KT76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56674 2000 KS77 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56675 2000 KM78 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56676 2000 LC 01/06/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
56677 2000 LG1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
56678 Alicewessen 2000 LR1 03/06/2000 Farpoint G. Hug 6,6 km MPC · JPL
56679 2000 LB8 06/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56680 2000 LM8 06/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56681 2000 LY8 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56682 2000 LA9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56683 2000 LC9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56684 2000 LV10 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56685 2000 LE11 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56686 2000 LB12 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56687 2000 LE12 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56688 2000 LM12 05/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56689 2000 LD14 06/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
56690 2000 LZ14 05/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
56691 2000 LW16 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56692 2000 LK20 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56693 2000 LY20 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56694 2000 LC24 01/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56695 2000 LG26 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
56696 2000 LQ26 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
56697 2000 LO27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
56698 2000 LR27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
56699 2000 LJ28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
56700 2000 LL28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL