Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/55701–55800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55701 Ukalegon 1193 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 18 km MPC · JPL
55702 Thymoitos 1302 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
55703 2032 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
55704 2165 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
55705 2190 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55706 2241 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
55707 2246 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
55708 2288 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
55709 2434 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
55710 3081 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
55711 3122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
55712 3174 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
55713 3463 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
55714 3491 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
55715 3536 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
55716 4249 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
55717 5027 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55718 5096 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
55719 5131 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
55720 Daandehoop 1972 RE 15/09/1972 Palomar T. Gehrels 1,6 km MPC · JPL
55721 1978 UX4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,9 km MPC · JPL
55722 1978 VU3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
55723 1979 MP2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
55724 1979 MB5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
55725 1979 MG5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
55726 1979 MG8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 8,4 km MPC · JPL
55727 1981 ED5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
55728 1981 EV17 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
55729 1981 ER30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
55730 1981 EM33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
55731 1981 EO37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
55732 1986 QN2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 7,0 km MPC · JPL
55733 Lepsius 1986 WS2 27/11/1986 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,0 km MPC · JPL
55734 1986 WD6 27/11/1986 Caussols CERGA 3,8 km MPC · JPL
55735 Magdeburg 1987 QV 22/08/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,1 km MPC · JPL
55736 1987 QC1 21/08/1987 Kleť Z. Vávrová 12 km MPC · JPL
55737 Coquimbo 1988 CQ1 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
55738 1988 VG3 14/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,8 km MPC · JPL
55739 1989 TV 04/10/1989 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
55740 1989 YL2 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 8,6 km MPC · JPL
55741 1990 QZ3 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,6 km MPC · JPL
55742 1990 QC10 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
55743 1990 RF6 09/09/1990 La Silla H. Debehogne 7,7 km MPC · JPL
55744 1990 RL7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,6 km MPC · JPL
55745 1990 SY7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
55746 1990 SW9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
55747 1990 SQ14 25/09/1990 La Silla H. Debehogne 1,4 km MPC · JPL
55748 1990 VV11 14/11/1990 La Silla E. W. Elst 9,9 km MPC · JPL
55749 Eulenspiegel 1991 AT2 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 8,4 km MPC · JPL
55750 1991 GP8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
55751 1991 NM4 08/07/1991 La Silla H. Debehogne 8,0 km MPC · JPL
55752 1991 PD12 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
55753 Raman 1991 RF5 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,4 km MPC · JPL
55754 1991 RP18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
55755 Blythe 1991 TB15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
55756 1991 VJ9 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
55757 1991 XN 07/12/1991 Palomar E. F. Helin 2,5 km MPC · JPL
55758 1991 XR 03/12/1991 Palomar C. S. Shoemaker 2,9 km MPC · JPL
55759 Erdmannsdorff 1991 XJ1 10/12/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
55760 1992 BL1 30/01/1992 Palomar E. F. Helin 6,5 km MPC · JPL
55761 1992 CM2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
55762 1992 CE3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
55763 1992 DO7 29/02/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
55764 1992 DG12 26/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
55765 1992 EN4 01/03/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
55766 1992 EL6 01/03/1992 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
55767 1992 EW10 06/03/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
55768 1992 GH4 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
55769 1992 HJ5 24/04/1992 La Silla H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
55770 1992 OW 28/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
55771 1992 PD1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
55772 Loder 1992 YB5 30/12/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
55773 1993 BG6 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
55774 1993 FA8 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
55775 1993 FY10 19/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
55776 1993 FH14 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
55777 1993 FC17 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
55778 1993 FW23 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
55779 1993 FX23 21/03/1993 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
55780 1993 FQ34 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
55781 1993 FN36 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
55782 1993 FF41 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
55783 1993 FZ43 19/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
55784 1993 FK74 21/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
55785 1993 FF80 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
55786 1993 OE3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
55787 1993 OB10 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
55788 1993 PX6 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
55789 1993 RF11 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
55790 1993 RP15 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
55791 1993 SA2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
55792 1993 SV3 18/09/1993 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
55793 1993 SS4 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
55794 1993 TV14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
55795 1993 TF18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
55796 1994 AX13 12/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
55797 1994 CN15 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
55798 1994 ES5 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
55799 1994 EC6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
55800 1994 ED7 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL