Danh sách tiểu hành tinh/56401–56500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56401 2000 EN155 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
56402 2000 ET157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56403 2000 FL 25/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
56404 2000 FC12 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56405 2000 FH17 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56406 2000 FZ20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56407 2000 FA22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56408 2000 FH22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56409 2000 FQ29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
56410 2000 FZ34 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56411 2000 FE35 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56412 2000 FM40 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56413 2000 FU40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56414 2000 FK42 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56415 2000 FR46 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56416 2000 FS55 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56417 2000 FO58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56418 2000 FL59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56419 2000 FM59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56420 2000 FX60 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56421 2000 GV2 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56422 Mnajdra 2000 GV3 02/04/2000 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
56423 2000 GW3 02/04/2000 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
56424 2000 GG5 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56425 2000 GZ7 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56426 2000 GW24 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56427 2000 GO27 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56428 2000 GT27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56429 2000 GY27 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56430 2000 GP29 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56431 2000 GX33 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56432 2000 GY33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56433 2000 GR34 12/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
56434 2000 GN38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56435 2000 GQ38 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56436 2000 GZ46 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56437 2000 GT48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56438 2000 GV49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56439 2000 GD52 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56440 2000 GY52 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56441 2000 GW54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56442 2000 GP66 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56443 2000 GX67 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56444 2000 GB68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56445 2000 GN71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56446 2000 GF74 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56447 2000 GR76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56448 2000 GY76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56449 2000 GS78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56450 2000 GU80 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56451 2000 GN81 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56452 2000 GU86 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56453 2000 GG87 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56454 2000 GM87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56455 2000 GW87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56456 2000 GE89 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56457 2000 GE95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56458 2000 GA96 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56459 2000 GD96 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56460 2000 GE96 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56461 2000 GX96 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56462 2000 GN97 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56463 2000 GD98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56464 2000 GE98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56465 2000 GS98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56466 2000 GZ99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56467 2000 GP103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56468 2000 GO104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56469 2000 GN105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56470 2000 GH106 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56471 2000 GX106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56472 2000 GB108 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56473 2000 GY108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56474 2000 GA109 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56475 2000 GN109 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
56476 2000 GU110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
56477 2000 GM111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56478 2000 GS111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56479 2000 GT114 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56480 2000 GU114 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56481 2000 GW114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56482 2000 GY115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56483 2000 GY121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
56484 2000 GH124 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56485 2000 GL125 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
56486 2000 GF126 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56487 2000 GR126 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56488 2000 GQ131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
56489 2000 GT131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
56490 2000 GD133 12/04/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
56491 2000 GS133 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56492 2000 GH134 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56493 2000 GU134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56494 2000 GA136 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56495 2000 GW137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
56496 2000 GE138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
56497 2000 GD140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
56498 2000 GU140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56499 2000 GM143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56500 2000 GV143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL