Danh sách tiểu hành tinh/55401–55500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55401 2001 SX316 24/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
55402 2001 SS322 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55403 2001 SG325 16/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55404 2001 SY343 22/09/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
55405 2001 SV348 18/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
55406 2001 TD1 08/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
55407 2001 TQ1 11/10/2001 Farpoint Farpoint Obs. 4,1 km MPC · JPL
55408 2001 TC2 11/10/2001 Socorro LINEAR 460 m MPC · JPL
55409 2001 TF2 05/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
55410 2001 TB4 07/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
55411 2001 TM4 07/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
55412 2001 TO4 07/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
55413 2001 TA9 09/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55414 2001 TM9 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55415 2001 TA11 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55416 2001 TF16 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55417 2001 TR16 11/10/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
55418 Bianciardi 2001 TJ17 13/10/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 5,1 km MPC · JPL
55419 2001 TF19 09/10/2001 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
55420 2001 TV20 09/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55421 2001 TJ24 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55422 2001 TW30 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55423 2001 TT33 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55424 2001 TQ34 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55425 2001 TR43 14/10/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
55426 2001 TL45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
55427 2001 TF47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 5,8 km MPC · JPL
55428 Cappellaro 2001 TN47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 3,1 km MPC · JPL
55429 2001 TQ52 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55430 2001 TY52 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55431 2001 TG55 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55432 2001 TR56 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
55433 2001 TU60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55434 2001 TZ66 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55435 2001 TY67 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
55436 2001 TL69 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55437 2001 TB78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55438 2001 TJ78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55439 2001 TZ84 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55440 2001 TY85 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
55441 2001 TS87 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
55442 2001 TQ92 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55443 2001 TY92 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55444 2001 TC96 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55445 2001 TB102 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55446 2001 TZ108 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55447 2001 TJ111 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55448 2001 TT114 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55449 2001 TB118 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
55450 2001 TG120 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
55451 2001 TM123 12/10/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
55452 2001 TE125 12/10/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
55453 2001 TZ127 10/10/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
55454 2001 TJ128 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
55455 2001 TR131 11/10/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
55456 2001 TW131 11/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
55457 2001 TH133 12/10/2001 Haleakala NEAT 24 km MPC · JPL
55458 2001 TK137 14/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
55459 2001 TW139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
55460 2001 TW148 10/10/2001 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
55461 2001 TC154 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
55462 2001 TB160 15/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
55463 2001 TL160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
55464 2001 TG165 15/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
55465 2001 TS167 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55466 2001 TM168 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
55467 2001 TH173 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55468 2001 TE195 15/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
55469 2001 TT205 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55470 2001 TS226 14/10/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
55471 2001 TZ226 15/10/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
55472 2001 TJ227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55473 2001 TK227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55474 2001 TY229 15/10/2001 Palomar NEAT 21 km MPC · JPL
55475 2001 TO233 15/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
55476 2001 TS239 15/10/2001 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
55477 Soroban 2001 UC1 18/10/2001 Shishikui H. Maeno 8,1 km MPC · JPL
55478 2001 UH7 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55479 2001 UO15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
55480 2001 UO20 17/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
55481 2001 UN21 17/10/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
55482 2001 UJ22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55483 2001 UD23 18/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55484 2001 UC24 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55485 2001 UM25 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55486 2001 UR33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55487 2001 UR35 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55488 2001 UZ44 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55489 2001 UX45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55490 2001 UZ45 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55491 2001 UU46 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55492 2001 UZ47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55493 2001 UX48 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55494 2001 UG50 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
55495 2001 UY53 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55496 2001 UC73 16/10/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
55497 2001 UA83 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55498 2001 UT83 20/10/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
55499 2001 UE84 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55500 2001 UK90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL