Danh sách tiểu hành tinh/56301–56400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56301 1999 RP60 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
56302 1999 RW69 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56303 1999 RW98 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56304 1999 RB119 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56305 1999 RX119 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56306 1999 RL125 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56307 1999 RY125 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56308 1999 RH132 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56309 1999 RW140 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56310 1999 RE151 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56311 1999 RA221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56312 1999 RM224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
56313 1999 SV14 29/09/1999 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
56314 1999 TZ97 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
56315 1999 TH121 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56316 1999 TA227 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
56317 1999 TJ232 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
56318 1999 UR3 20/10/1999 La Silla T. Kranz, C. Wolf 2,4 km MPC · JPL
56319 1999 UM10 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56320 1999 VB49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56321 1999 VB53 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56322 1999 VH68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56323 1999 VE82 05/11/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
56324 1999 VY175 02/11/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
56325 1999 VT179 06/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56326 1999 VV203 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
56327 1999 VH215 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
56328 1999 WE 17/11/1999 High Point D. K. Chesney 1,4 km MPC · JPL
56329 Tarxien 1999 WO1 28/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
56330 1999 XS12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56331 1999 XD33 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
56332 1999 XR34 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56333 1999 XU100 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56334 1999 XN101 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56335 1999 XO111 08/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
56336 1999 XL126 07/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
56337 1999 XG136 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56338 1999 XS162 08/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
56339 1999 XV169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56340 1999 XE176 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56341 1999 XS221 15/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56342 1999 XW238 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
56343 1999 YG 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56344 1999 YV17 29/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
56345 2000 AN41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56346 2000 AK64 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56347 2000 AU64 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
56348 2000 AH69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56349 2000 AZ90 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56350 2000 AB92 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56351 2000 AN93 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56352 2000 AR93 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56353 2000 AB103 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
56354 2000 AF129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56355 2000 AX130 06/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
56356 2000 AY138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56357 2000 AS143 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56358 2000 AR201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56359 2000 AZ228 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
56360 2000 AP239 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56361 2000 CW1 04/02/2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 2,7 km MPC · JPL
56362 2000 CG56 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56363 2000 CP93 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56364 2000 CU116 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56365 2000 DG54 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56366 2000 DO69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56367 2000 EF 01/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
56368 2000 EU5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
56369 2000 EW6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
56370 2000 EV7 02/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
56371 2000 EC15 05/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
56372 2000 EX19 07/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56373 2000 EF20 01/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
56374 2000 EM24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
56375 2000 EJ25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
56376 2000 EE33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56377 2000 EU35 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56378 2000 ED37 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56379 2000 EU42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56380 2000 EJ43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56381 2000 EN43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56382 2000 ES43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56383 2000 EJ47 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56384 2000 EX47 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56385 2000 EN48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56386 2000 EG54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
56387 2000 EA64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56388 2000 EN69 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56389 2000 EB87 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56390 2000 EH91 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56391 2000 ET97 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56392 2000 ET106 15/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
56393 2000 ER120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56394 2000 EB126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56395 2000 EV126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56396 2000 EX129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
56397 2000 EN134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56398 2000 EW134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56399 2000 EU135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
56400 2000 EF140 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL