Danh sách tiểu hành tinh/55501–55600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55501 2001 UH92 18/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
55502 2001 UK93 19/10/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
55503 2001 UC100 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55504 2001 UG112 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55505 2001 UK113 22/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
55506 2001 UZ116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55507 2001 UG122 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55508 2001 UE124 22/10/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
55509 2001 UA140 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
55510 2001 UU160 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55511 2001 US177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55512 2001 UU178 23/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
55513 2001 UL182 16/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
55514 2001 VJ6 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
55515 2001 VS18 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55516 2001 VE24 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55517 2001 VE29 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
55518 2001 VR40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55519 2001 VA43 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
55520 2001 VM44 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55521 2001 VG49 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55522 2001 VY50 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
55523 2001 VB51 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
55524 2001 VP55 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
55525 2001 VW55 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55526 2001 VV58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55527 2001 VN59 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55528 2001 VF77 08/11/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
55529 2001 VC88 12/11/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
55530 2001 VV93 15/11/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
55531 2001 VL121 15/11/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
55532 2001 WG2 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
55533 2001 WN8 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55534 2001 WU23 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
55535 2001 WD27 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55536 2001 WQ29 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55537 2001 WM37 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55538 2001 WX39 17/11/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55539 2001 WV41 18/11/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55540 2001 WC45 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55541 2001 WV47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
55542 2001 XO5 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55543 Nemeghaire 2001 XN16 08/12/2001 Uccle H. Boffin 4,0 km MPC · JPL
55544 2001 XW24 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55545 2001 XY34 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55546 2001 XQ48 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55547 2001 XA49 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55548 2001 XB50 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55549 2001 XC59 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55550 2001 XW70 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55551 2001 XZ88 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
55552 2001 XN106 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55553 2001 XE257 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55554 2001 XY257 07/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
55555 DNA 2001 YR2 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,5 km MPC · JPL
55556 2001 YJ34 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55557 2001 YH53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55558 2001 YL101 17/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55559 Briancraine 2001 YS110 18/12/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
55560 2001 YB136 22/12/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55561 Madenberg 2002 AF9 09/01/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,8 km MPC · JPL
55562 2002 AM29 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55563 2002 AW34 12/01/2002 Haleakala NEAT 27 km MPC · JPL
55564 2002 AQ188 10/01/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
55565 2002 AW197 10/01/2002 Palomar Palomar Obs. 969 km MPC · JPL
55566 2002 BZ25 26/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
55567 2002 CS6 01/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55568 2002 CU15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 28 km MPC · JPL
55569 2002 CZ61 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55570 2002 CV78 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55571 2002 CP82 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55572 2002 CN140 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55573 2002 CQ172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55574 2002 CF245 13/02/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
55575 2002 DC16 16/02/2002 Haleakala NEAT 9,7 km MPC · JPL
55576 Amycus 2002 GB10 08/04/2002 Palomar NEAT 101 km MPC · JPL
55577 2002 GY94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55578 2002 GK105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 22 km MPC · JPL
55579 2002 JM51 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55580 2002 JB110 11/05/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
55581 2002 NH 01/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
55582 2002 PM42 05/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
55583 2002 PQ42 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55584 2002 PV44 05/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
55585 2002 PQ45 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55586 2002 PT47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55587 2002 PD50 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
55588 2002 PV81 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
55589 2002 PO93 14/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
55590 2002 PB97 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
55591 2002 PD116 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
55592 2002 PY128 14/08/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
55593 2002 RM20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
55594 2002 RE62 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55595 2002 RL63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
55596 2002 RV65 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55597 2002 RO66 07/09/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,8 km MPC · JPL
55598 2002 RF99 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55599 2002 RP100 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55600 2002 RO106 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL