Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/54501–54600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54501 2000 OB52 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54502 2000 OX52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54503 2000 OV53 30/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54504 2000 OV54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54505 2000 OK55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
54506 2000 OA57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
54507 2000 OD59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
54508 2000 PD4 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54509 YORP 2000 PH5 03/08/2000 Socorro LINEAR 100 m MPC · JPL
54510 2000 PD7 06/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,8 km MPC · JPL
54511 2000 PX10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54512 2000 PO11 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
54513 2000 PS11 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
54514 2000 PA12 01/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
54515 2000 PH19 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54516 2000 PB20 01/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54517 2000 PK21 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54518 2000 PH28 04/08/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
54519 2000 PF29 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54520 2000 PJ30 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 89 km MPC · JPL
54521 Aladdin 2000 QD1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 16 km MPC · JPL
54522 Menaechmus 2000 QS1 23/08/2000 Gnosca S. Sposetti 4,7 km MPC · JPL
54523 2000 QV2 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
54524 2000 QX2 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54525 2000 QZ3 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54526 2000 QS13 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54527 2000 QJ16 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54528 2000 QF18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54529 2000 QW20 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54530 2000 QN26 27/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
54531 2000 QH33 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54532 2000 QR35 28/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
54533 2000 QM38 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
54534 2000 QE39 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
54535 2000 QJ39 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
54536 2000 QD46 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54537 2000 QD49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54538 2000 QC51 24/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
54539 2000 QR56 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54540 2000 QQ58 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54541 2000 QW58 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54542 2000 QO59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54543 2000 QC60 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54544 2000 QK62 28/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
54545 2000 QS64 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54546 2000 QQ69 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
54547 2000 QO71 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
54548 2000 QO76 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
54549 2000 QX84 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
54550 2000 QA87 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
54551 2000 QX87 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54552 2000 QO100 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
54553 2000 QE103 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54554 2000 QS105 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
54555 2000 QK112 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54556 2000 QX116 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
54557 2000 QG119 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
54558 2000 QR125 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
54559 2000 QR128 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
54560 2000 QM132 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
54561 2000 QH135 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
54562 2000 QU140 31/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54563 Kinokonasu 2000 QJ147 31/08/2000 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 12 km MPC · JPL
54564 2000 QZ148 30/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,6 km MPC · JPL
54565 2000 QK149 24/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54566 2000 QW151 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54567 2000 QZ151 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
54568 2000 QO152 29/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
54569 2000 QV152 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
54570 2000 QB154 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54571 2000 QG155 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
54572 2000 QL155 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
54573 2000 QP155 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54574 2000 QL157 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54575 2000 QY157 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
54576 2000 QE159 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
54577 2000 QA160 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54578 2000 QK161 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
54579 2000 QA165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54580 2000 QE168 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54581 2000 QW170 31/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
54582 2000 QU179 31/08/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
54583 2000 QT180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54584 2000 QC181 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54585 2000 QJ187 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54586 2000 QV188 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
54587 2000 QM189 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54588 2000 QE192 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
54589 2000 QF195 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54590 2000 QA202 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54591 2000 QC202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54592 2000 QA216 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
54593 2000 QR219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
54594 2000 QZ220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54595 2000 QZ222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
54596 2000 QD225 29/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
54597 2000 QZ229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54598 Bienor 2000 QC243 27/08/2000 Cerro Tololo DES 188 km MPC · JPL
54599 2000 QN244 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
54600 2000 RU8 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL