Danh sách tiểu hành tinh/54401–54500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54401 2000 LM 01/06/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
54402 2000 LA2 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
54403 2000 LD2 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
54404 2000 LO3 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54405 2000 LL4 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54406 2000 LR4 05/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54407 2000 LU6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
54408 2000 LZ6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
54409 2000 LD8 06/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54410 2000 LG9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54411 Bobestelle 2000 LH10 03/06/2000 Mauna Kea P. B. Stetson, D. D. Balam 7,6 km MPC · JPL
54412 2000 LU10 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54413 2000 LL11 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54414 2000 LA13 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
54415 2000 LR13 06/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
54416 2000 LR14 07/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54417 2000 LH17 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54418 2000 LO17 07/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54419 2000 LA20 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54420 2000 LT20 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54421 2000 LG23 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
54422 2000 LK23 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
54423 2000 LO24 01/06/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54424 2000 LP24 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54425 2000 LX24 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54426 2000 LR25 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54427 2000 LG27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
54428 2000 LN27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
54429 2000 LN28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
54430 2000 LZ29 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54431 2000 LA31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
54432 2000 LG31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
54433 2000 LH32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
54434 2000 LU33 04/06/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
54435 2000 LM35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
54436 2000 LK36 01/06/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
54437 2000 MW 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
54438 2000 MB2 25/06/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
54439 Topeka 2000 MG3 29/06/2000 Farpoint G. Hug 3,7 km MPC · JPL
54440 2000 MP3 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54441 2000 MP5 26/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54442 2000 MS5 25/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54443 2000 MT5 25/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54444 2000 MU5 25/06/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
54445 2000 MW5 25/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54446 2000 MY5 23/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
54447 2000 NX1 05/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
54448 2000 NZ2 06/07/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
54449 2000 NY7 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
54450 2000 NT10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
54451 2000 NV10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
54452 2000 NX13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
54453 2000 NL15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
54454 2000 NA16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54455 2000 NW16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
54456 2000 NJ17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
54457 2000 NC24 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
54458 2000 NM24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
54459 2000 NX24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
54460 2000 NU28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
54461 2000 NA29 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
54462 2000 NC29 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
54463 2000 OS1 27/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
54464 2000 OX1 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
54465 2000 OE4 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54466 2000 OO4 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54467 2000 OE6 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
54468 2000 OA7 29/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
54469 2000 OM8 30/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,9 km MPC · JPL
54470 2000 OE10 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54471 2000 OC11 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54472 2000 OL11 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54473 2000 OK13 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
54474 2000 OV13 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54475 2000 OC16 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54476 2000 OK16 23/07/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
54477 2000 OM17 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54478 2000 OG23 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
54479 2000 OX23 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54480 2000 OB24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54481 2000 OB25 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54482 2000 OE25 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54483 2000 OF26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54484 2000 OJ26 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54485 2000 OR27 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54486 2000 OO29 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54487 2000 OD30 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54488 2000 OG32 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
54489 2000 OZ32 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54490 2000 ON34 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54491 2000 OD35 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54492 2000 OB36 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54493 2000 OP37 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54494 2000 OB38 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54495 2000 OL38 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54496 2000 OT40 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
54497 2000 OF41 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54498 2000 OK41 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
54499 2000 OS41 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54500 2000 OR44 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL