Danh sách tiểu hành tinh/55201–55300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55201 2001 RL23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
55202 2001 RW23 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55203 2001 RZ24 07/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55204 2001 RE28 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
55205 2001 RQ29 07/09/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
55206 2001 RM32 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55207 2001 RN32 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55208 2001 RJ35 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55209 2001 RA36 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55210 2001 RN36 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55211 2001 RL43 13/09/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 8,1 km MPC · JPL
55212 Yukitoayatsuji 2001 RG46 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
55213 2001 RC49 11/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55214 2001 RJ49 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55215 2001 RG54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55216 2001 RH60 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55217 2001 RV60 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55218 2001 RW60 12/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55219 2001 RQ61 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
55220 2001 RE63 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55221 Nancynoblitt 2001 RM63 11/09/2001 Oakley C. Wolfe 11 km MPC · JPL
55222 Makotoshinkai 2001 RP63 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,3 km MPC · JPL
55223 Akiraifukube 2001 RQ63 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
55224 2001 RR69 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55225 2001 RG70 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
55226 2001 RV70 10/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55227 2001 RB71 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55228 2001 RR72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55229 2001 RH73 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55230 2001 RO73 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55231 2001 RC74 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55232 2001 RR74 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
55233 2001 RZ74 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
55234 2001 RC75 10/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55235 2001 RD80 09/09/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
55236 2001 RW80 13/09/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
55237 2001 RK81 14/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
55238 2001 RY83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
55239 2001 RZ84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
55240 2001 RP85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
55241 2001 RL86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
55242 2001 RP86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
55243 2001 RF87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
55244 2001 RA89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
55245 2001 RQ92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
55246 2001 RM93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
55247 2001 RO93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
55248 2001 RF99 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55249 2001 RQ102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55250 2001 RX102 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55251 2001 RZ105 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55252 2001 RZ107 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55253 2001 RZ110 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55254 2001 RP117 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55255 2001 RJ118 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55256 2001 RZ119 12/09/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
55257 2001 RQ120 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55258 2001 RX120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55259 2001 RH122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
55260 2001 RG123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55261 2001 RV125 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55262 2001 RE126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
55263 2001 RR126 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55264 2001 RW127 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55265 2001 RF130 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
55266 2001 RX130 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55267 2001 RP132 12/09/2001 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
55268 2001 RE133 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55269 2001 RG141 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55270 2001 RT147 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
55271 2001 RV150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
55272 2001 RG155 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
55273 2001 SY 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
55274 2001 SN3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
55275 2001 SX9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,8 km MPC · JPL
55276 Kenlarner 2001 SK10 16/09/2001 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 2,2 km MPC · JPL
55277 2001 SV15 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55278 2001 SP17 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55279 2001 SX17 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55280 2001 SC20 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55281 2001 SH20 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55282 2001 SK20 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55283 2001 SN20 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
55284 2001 SN21 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55285 2001 SQ22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55286 2001 SS22 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55287 2001 SC24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55288 2001 SZ30 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55289 2001 SB37 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55290 2001 SV37 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
55291 2001 SG38 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55292 2001 SN39 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55293 2001 SY39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
55294 2001 ST42 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
55295 2001 SJ43 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
55296 2001 SG44 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55297 2001 SO44 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
55298 2001 ST44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55299 2001 SX44 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55300 2001 SL45 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL