Danh sách tiểu hành tinh/54201–54300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54201 2000 HO80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
54202 2000 HQ80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
54203 2000 HR80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
54204 2000 HX80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
54205 2000 HY82 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
54206 2000 HM83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
54207 2000 HY83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
54208 2000 HX85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
54209 2000 HD86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
54210 2000 HV87 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
54211 2000 HW88 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54212 2000 HJ89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54213 2000 HZ89 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54214 2000 HP92 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54215 2000 HR95 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54216 2000 HQ96 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54217 2000 HW96 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
54218 2000 HC97 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
54219 2000 HC99 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
54220 2000 HJ100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
54221 2000 HN100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
54222 2000 JF 03/05/2000 Kleť Kleť Obs. 7,2 km MPC · JPL
54223 2000 JU 01/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54224 2000 JM6 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
54225 2000 JU7 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
54226 2000 JA10 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54227 2000 JE11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54228 2000 JA12 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54229 2000 JA13 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54230 2000 JO13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54231 2000 JO14 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54232 2000 JL15 09/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
54233 2000 JZ15 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54234 2000 JD16 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54235 2000 JO16 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54236 2000 JH17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54237 Hiroshimanabe 2000 JD18 05/05/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 8,1 km MPC · JPL
54238 2000 JD19 03/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54239 2000 JF19 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54240 2000 JR19 04/05/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54241 2000 JY19 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54242 2000 JC20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54243 2000 JG20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54244 2000 JR20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54245 2000 JE21 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54246 2000 JF21 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54247 2000 JN24 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
54248 2000 JH25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54249 2000 JV25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54250 2000 JC26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54251 2000 JO26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54252 2000 JV26 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54253 2000 JP27 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54254 2000 JQ27 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54255 2000 JL28 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54256 2000 JC30 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54257 2000 JK30 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54258 2000 JV30 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54259 2000 JC32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54260 2000 JF32 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54261 2000 JV32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54262 2000 JX32 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54263 2000 JD33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54264 2000 JN33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54265 2000 JS33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54266 2000 JC34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54267 2000 JD35 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54268 2000 JR35 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
54269 2000 JZ36 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54270 2000 JC39 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
54271 2000 JD39 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54272 2000 JT40 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54273 2000 JC41 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54274 2000 JK42 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54275 2000 JF43 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54276 2000 JG45 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54277 2000 JD46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54278 2000 JZ46 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54279 2000 JC47 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54280 2000 JF47 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54281 2000 JP47 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54282 2000 JX47 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54283 2000 JG48 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54284 2000 JM50 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54285 2000 JR50 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54286 2000 JD51 09/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
54287 2000 JE51 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54288 Daikikawasaki 2000 JV53 04/05/2000 Nanyo T. Okuni 4,4 km MPC · JPL
54289 2000 JE56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54290 2000 JM56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54291 2000 JD57 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54292 2000 JT58 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
54293 2000 JB59 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
54294 2000 JC59 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54295 2000 JO59 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54296 2000 JN60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54297 2000 JA61 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54298 2000 JE62 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54299 2000 JV62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54300 2000 JZ63 10/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL