Danh sách tiểu hành tinh/54601–54700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54601 2000 RZ13 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
54602 2000 RB15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54603 2000 RF16 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54604 2000 RG18 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
54605 2000 RP26 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54606 2000 RA28 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
54607 2000 RX28 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
54608 2000 RH33 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54609 2000 RN36 04/09/2000 Prescott P. G. Comba 9,3 km MPC · JPL
54610 2000 RG52 06/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 8,4 km MPC · JPL
54611 2000 RO63 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54612 2000 RA68 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54613 2000 RD80 01/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54614 2000 RL84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
54615 2000 RF87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54616 2000 RZ97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
54617 2000 RS98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
54618 2000 RB102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
54619 2000 SS3 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54620 2000 ST8 23/09/2000 Prescott P. G. Comba 12 km MPC · JPL
54621 2000 SS12 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54622 2000 SH31 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
54623 2000 SR34 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
54624 2000 SH45 22/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54625 2000 SC49 23/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
54626 2000 SJ49 23/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
54627 2000 SN72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54628 2000 SB81 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
54629 2000 SL98 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54630 2000 SM112 24/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
54631 2000 SJ115 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
54632 2000 SD130 22/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
54633 2000 SL130 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
54634 2000 SA132 22/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
54635 2000 SE132 22/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54636 2000 SX140 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54637 2000 SL141 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54638 2000 SC144 24/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
54639 2000 SR184 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
54640 2000 SK189 22/09/2000 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
54641 2000 SA242 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
54642 2000 SH243 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54643 2000 SP283 23/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
54644 2000 SN284 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54645 2000 SR284 23/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
54646 2000 SS291 27/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
54647 2000 ST304 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
54648 2000 SL307 30/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54649 2000 SE310 26/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
54650 2000 SE315 28/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
54651 2000 SF327 29/09/2000 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
54652 2000 SZ344 20/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
54653 2000 SB350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
54654 2000 SW355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
54655 2000 SQ362 20/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
54656 2000 SX362 20/09/2000 Socorro LINEAR 38 km MPC · JPL
54657 2000 SA366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
54658 2000 TN39 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
54659 2000 TM51 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54660 2000 UJ1 19/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
54661 2000 UY18 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54662 2000 UY80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54663 2000 UT82 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
54664 2000 UH107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54665 2000 UL110 31/10/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54666 2000 WJ6 20/11/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
54667 2000 WJ36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54668 2000 WO85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54669 2000 WB89 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54670 2000 WW92 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54671 2000 WW102 26/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
54672 2000 WO180 28/11/2000 Haleakala NEAT 23 km MPC · JPL
54673 2000 WS189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
54674 2000 XN4 01/12/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54675 2000 XZ25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
54676 2000 YP12 25/12/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 3,2 km MPC · JPL
54677 2000 YD40 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54678 2000 YW47 30/12/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
54679 2000 YF113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54680 2001 AS9 02/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
54681 2001 AE49 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54682 2001 BU8 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54683 2001 CJ20 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54684 2001 CS20 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54685 2001 CT33 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54686 2001 DU8 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54687 2001 DC15 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,8 km MPC · JPL
54688 2001 DZ69 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54689 2001 DH101 16/02/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
54690 2001 EB 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54691 2001 EL6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
54692 2001 EJ10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
54693 Garymyers 2001 FM6 19/03/2001 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
54694 2001 FJ54 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54695 2001 FM54 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54696 2001 FO69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54697 2001 FA70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54698 2001 FF70 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54699 2001 FP137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54700 2001 FE143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL