Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/53601–53700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53601 2000 CK72 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
53602 2000 CL72 06/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
53603 2000 CF75 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53604 2000 CJ75 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53605 2000 CY76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
53606 2000 CN81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53607 2000 CV81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53608 2000 CC82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53609 2000 CE82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53610 2000 CM82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53611 2000 CQ82 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53612 2000 CD85 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53613 2000 CP85 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53614 2000 CC86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53615 2000 CF86 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53616 2000 CS86 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53617 2000 CX88 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53618 2000 CJ92 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53619 2000 CC93 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53620 2000 CN93 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53621 2000 CO93 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53622 2000 CS93 08/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53623 2000 CT93 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53624 2000 CT95 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
53625 2000 CZ96 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53626 2000 CE97 11/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
53627 2000 CN98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
53628 2000 CW101 03/02/2000 Uccle T. Pauwels 3,1 km MPC · JPL
53629 Andrewpotter 2000 CJ112 07/02/2000 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
53630 2000 CW116 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53631 2000 CD119 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53632 2000 CP123 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53633 2000 DQ 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
53634 2000 DF1 26/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
53635 2000 DZ3 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53636 2000 DD11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
53637 2000 DO11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
53638 2000 DD13 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
53639 2000 DJ13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
53640 2000 DT14 26/02/2000 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
53641 2000 DD16 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,1 km MPC · JPL
53642 2000 DH18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53643 2000 DL18 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53644 2000 DS22 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53645 2000 DY22 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53646 2000 DS23 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53647 2000 DE26 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53648 2000 DF28 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53649 2000 DH40 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53650 2000 DD41 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53651 2000 DX42 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53652 2000 DZ42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53653 2000 DG43 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53654 2000 DD51 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53655 2000 DC52 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53656 2000 DV52 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53657 2000 DG53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53658 2000 DQ56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53659 2000 DP57 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53660 2000 DT61 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53661 2000 DU62 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53662 2000 DV62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53663 2000 DX63 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53664 2000 DJ64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53665 2000 DV68 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53666 2000 DK70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53667 2000 DT70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53668 2000 DY70 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53669 2000 DD71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53670 2000 DJ71 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53671 2000 DO71 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53672 2000 DS71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53673 2000 DT71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53674 2000 DU71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53675 2000 DC73 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53676 2000 DU73 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
53677 2000 DE75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53678 2000 DQ75 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53679 2000 DZ75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53680 2000 DA76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
53681 2000 DE76 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53682 2000 DO77 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53683 2000 DR77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53684 2000 DA78 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53685 2000 DX78 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53686 2000 DV79 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53687 2000 DP80 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53688 2000 DV80 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53689 2000 DO81 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53690 2000 DK83 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53691 2000 DM83 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53692 2000 DQ84 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53693 2000 DC85 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53694 2000 DV85 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53695 2000 DJ86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53696 2000 DS86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53697 2000 DX86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53698 2000 DW93 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53699 2000 DB94 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53700 2000 DU94 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL