Danh sách tiểu hành tinh/54301–54400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54301 2000 JG64 10/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54302 2000 JA66 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54303 2000 JD66 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54304 2000 JE66 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54305 2000 JB69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
54306 2000 JC70 02/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54307 2000 JT71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54308 2000 JF73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
54309 2000 JN73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54310 2000 JO73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
54311 2000 JR73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
54312 2000 JZ73 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
54313 2000 JL75 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54314 2000 JS75 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54315 2000 JU75 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54316 2000 JV75 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54317 2000 JD76 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54318 2000 JF76 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
54319 2000 JG76 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54320 2000 JL80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
54321 2000 JA81 15/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
54322 2000 JZ83 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54323 2000 JQ86 01/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54324 2000 KO3 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54325 2000 KP3 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
54326 2000 KY3 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54327 2000 KB4 27/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
54328 2000 KO5 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54329 2000 KD6 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
54330 2000 KH7 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
54331 2000 KS7 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54332 2000 KQ9 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54333 2000 KJ10 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54334 2000 KS10 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
54335 2000 KJ12 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54336 2000 KU13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54337 2000 KL15 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
54338 2000 KN18 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54339 2000 KA19 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54340 2000 KX22 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54341 2000 KD24 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54342 2000 KF24 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
54343 2000 KY26 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54344 2000 KK27 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54345 2000 KS28 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54346 2000 KZ28 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54347 2000 KB29 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54348 2000 KP29 28/05/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
54349 2000 KX29 28/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54350 2000 KO30 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54351 2000 KV30 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54352 2000 KK31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54353 2000 KH32 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54354 2000 KO32 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
54355 2000 KJ33 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54356 2000 KK33 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54357 2000 KN33 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54358 2000 KM35 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
54359 2000 KD36 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54360 2000 KK36 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54361 2000 KM37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
54362 Restitutum 2000 KP38 27/05/2000 Anza M. Collins, M. White 3,2 km MPC · JPL
54363 2000 KH39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
54364 2000 KN42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54365 2000 KO42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54366 2000 KL43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
54367 2000 KL48 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54368 2000 KM50 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
54369 2000 KS50 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
54370 2000 KT50 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54371 2000 KC52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
54372 2000 KN53 28/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54373 2000 KZ53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54374 2000 KM55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54375 2000 KO55 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
54376 2000 KV56 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54377 2000 KE58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54378 2000 KB60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
54379 2000 KA61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54380 2000 KR61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
54381 2000 KD62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
54382 2000 KM62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
54383 2000 KC63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
54384 2000 KU63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
54385 2000 KB64 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
54386 2000 KD64 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
54387 2000 KF64 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
54388 2000 KD65 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54389 2000 KS65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
54390 2000 KZ66 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54391 Adammckay 2000 KO67 31/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
54392 2000 KH70 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54393 2000 KX72 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54394 2000 KB73 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54395 2000 KD75 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54396 2000 KW78 27/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
54397 2000 KC80 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54398 2000 KP82 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
54399 2000 KV82 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
54400 2000 LD 01/06/2000 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL