Danh sách tiểu hành tinh/53401–53500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53401 1999 JT115 13/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
53402 1999 JG119 13/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
53403 1999 KM 16/05/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
53404 1999 KX 17/05/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
53405 1999 KX8 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53406 1999 KL12 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
53407 1999 KC17 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53408 1999 LU6 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
53409 1999 LU7 10/06/1999 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
53410 1999 LL28 14/06/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
53411 1999 LM32 06/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
53412 1999 NQ1 12/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53413 1999 NE12 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
53414 1999 NK19 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
53415 1999 NC21 14/07/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53416 1999 NB23 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
53417 1999 NP38 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53418 1999 PY3 13/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 25 km MPC · JPL
53419 1999 PJ4 13/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 22 km MPC · JPL
53420 1999 RH4 05/09/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
53421 1999 RY18 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53422 1999 RN30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53423 1999 RC238 08/09/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
53424 1999 SC3 24/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53425 1999 SO4 29/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
53426 1999 SL5 28/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
53427 1999 SJ9 29/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53428 1999 TD2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,7 km MPC · JPL
53429 1999 TF5 03/10/1999 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
53430 1999 TY16 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
53431 1999 UQ10 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53432 1999 UT55 19/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53433 1999 VV10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
53434 1999 VD25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,9 km MPC · JPL
53435 1999 VM40 09/11/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
53436 1999 VB154 13/11/1999 Catalina CSS 28 km MPC · JPL
53437 1999 WL2 26/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
53438 1999 WY9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
53439 1999 WA10 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
53440 1999 XQ33 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53441 1999 XL77 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53442 1999 XU81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53443 1999 XX81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53444 1999 XV90 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53445 1999 XB103 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
53446 1999 XD103 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53447 1999 XL105 08/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
53448 1999 XT105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
53449 1999 XG132 12/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
53450 1999 XX132 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53451 1999 XU134 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53452 1999 XW134 05/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53453 1999 XX135 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53454 1999 XC136 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53455 1999 XX139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
53456 1999 XR142 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53457 1999 XX142 14/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53458 1999 XH153 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53459 1999 XD156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53460 1999 XG174 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53461 1999 XS177 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53462 1999 XR178 10/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53463 1999 XW196 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53464 1999 XG205 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
53465 1999 XY222 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53466 1999 XS230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
53467 2000 AD1 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
53468 Varros 2000 AC2 02/01/2000 Gnosca S. Sposetti 1,7 km MPC · JPL
53469 2000 AX8 02/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
53470 2000 AG16 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53471 2000 AU30 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53472 2000 AE33 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53473 2000 AN39 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53474 2000 AC40 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53475 2000 AH49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53476 2000 AQ49 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53477 2000 AA54 04/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
53478 2000 AK54 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53479 2000 AG56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53480 2000 AM56 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53481 2000 AC57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53482 2000 AQ57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53483 2000 AC58 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53484 2000 AT58 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53485 2000 AU58 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53486 2000 AJ59 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
53487 2000 AQ59 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53488 2000 AG61 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53489 2000 AJ62 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53490 2000 AZ65 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53491 2000 AM66 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53492 2000 AK67 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53493 2000 AP67 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53494 2000 AP68 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
53495 2000 AW69 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
53496 2000 AH74 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53497 2000 AV76 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53498 2000 AV86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53499 2000 AT87 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53500 2000 AQ88 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL