Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/53201–53300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53201 1999 CG70 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53202 1999 CX72 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53203 1999 CA73 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53204 1999 CZ73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53205 1999 CA74 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
53206 1999 CK74 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53207 1999 CQ74 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53208 1999 CE75 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53209 1999 CQ75 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
53210 1999 CE76 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53211 1999 CY77 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53212 1999 CD80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53213 1999 CU80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53214 1999 CZ82 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53215 1999 CC83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53216 1999 CX83 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
53217 1999 CS86 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53218 1999 CN88 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53219 1999 CO88 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53220 1999 CM89 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
53221 1999 CU89 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53222 1999 CX92 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53223 1999 CX93 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53224 1999 CA94 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53225 1999 CG94 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
53226 1999 CB98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53227 1999 CH98 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
53228 1999 CA100 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
53229 1999 CL100 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53230 1999 CP103 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53231 1999 CN112 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53232 1999 CD113 12/02/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
53233 1999 CO117 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53234 1999 CU117 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53235 1999 CZ117 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
53236 1999 CC118 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53237 Simonson 1999 CU118 09/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
53238 1999 CM121 11/02/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
53239 1999 CE123 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53240 1999 CT126 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53241 1999 CU128 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53242 1999 CH138 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
53243 1999 CW140 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53244 1999 CY145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
53245 1999 CH152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
53246 1999 DA2 18/02/1999 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
53247 1999 DE2 17/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
53248 1999 DA3 21/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
53249 1999 DD3 20/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
53250 Beucher 1999 DY3 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
53251 1999 EV3 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
53252 Sardegna 1999 EY4 13/03/1999 Gnosca S. Sposetti 6,7 km MPC · JPL
53253 Zeiler 1999 EV5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
53254 1999 ES10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
53255 1999 EE11 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
53256 Sinitiere 1999 FD 16/03/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 4,1 km MPC · JPL
53257 1999 FF 16/03/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 5,0 km MPC · JPL
53258 1999 FN 17/03/1999 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
53259 1999 FQ1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
53260 1999 FX1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
53261 1999 FR4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
53262 1999 FE6 16/03/1999 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
53263 1999 FW6 25/03/1999 Ondřejov L. Kotková 10 km MPC · JPL
53264 1999 FL8 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
53265 1999 FB11 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
53266 1999 FY11 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
53267 1999 FP17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
53268 1999 FU18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
53269 1999 FY18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
53270 1999 FR22 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53271 1999 FJ24 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53272 1999 FK24 19/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
53273 1999 FZ24 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
53274 1999 FH25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53275 1999 FN31 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53276 1999 FO32 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53277 1999 FU32 24/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
53278 1999 FH33 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
53279 1999 FJ33 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53280 1999 FN33 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53281 1999 FS33 19/03/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
53282 1999 FT34 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53283 1999 FG42 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53284 1999 FK47 20/03/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53285 Mojmír 1999 FM53 24/03/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 7,2 km MPC · JPL
53286 1999 FH57 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53287 1999 GR 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,7 km MPC · JPL
53288 1999 GO1 06/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
53289 1999 GD5 07/04/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,1 km MPC · JPL
53290 1999 GY8 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
53291 1999 GQ10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
53292 1999 GY10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
53293 1999 GA14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
53294 1999 GS16 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53295 1999 GX20 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53296 1999 GJ23 06/04/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53297 1999 GR23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53298 1999 GF25 06/04/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
53299 1999 GJ26 07/04/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53300 1999 GD31 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL