Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/54001–54100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54001 2000 GP90 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54002 2000 GS90 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54003 2000 GN91 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
54004 2000 GP91 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54005 2000 GJ93 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54006 2000 GM93 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54007 2000 GE94 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
54008 2000 GU94 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54009 2000 GN95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54010 2000 GU95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
54011 2000 GB96 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54012 2000 GQ96 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
54013 2000 GA97 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54014 2000 GY97 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54015 2000 GC98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54016 2000 GF98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54017 2000 GP98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54018 2000 GO99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54019 2000 GP99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54020 2000 GT99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54021 2000 GU99 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
54022 2000 GX99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54023 2000 GD100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54024 2000 GS100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54025 2000 GU103 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54026 2000 GH104 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
54027 2000 GT104 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54028 2000 GW104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54029 2000 GB105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54030 2000 GF105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54031 2000 GP105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54032 2000 GL106 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54033 2000 GV106 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54034 2000 GG107 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54035 2000 GG109 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54036 2000 GP109 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54037 2000 GE110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
54038 2000 GS110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
54039 2000 GW110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
54040 2000 GZ112 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54041 2000 GQ113 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54042 2000 GR113 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54043 2000 GC114 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54044 2000 GG114 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54045 2000 GO115 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54046 2000 GK123 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
54047 2000 GM123 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
54048 2000 GE125 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
54049 2000 GO125 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
54050 2000 GE126 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54051 2000 GL126 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54052 2000 GQ126 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
54053 2000 GV126 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54054 2000 GK127 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54055 2000 GL133 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54056 2000 GT133 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54057 2000 GF134 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54058 2000 GG134 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54059 2000 GN134 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54060 2000 GR134 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54061 2000 GX134 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54062 2000 GX135 10/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54063 2000 GC136 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
54064 2000 GF138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54065 2000 GZ138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
54066 2000 GN139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
54067 2000 GR140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54068 2000 GD142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54069 2000 GM142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
54070 2000 GQ143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
54071 2000 GQ146 10/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54072 2000 GV148 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54073 2000 GG149 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
54074 2000 GV149 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
54075 2000 GY153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
54076 2000 GL154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54077 2000 GA157 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54078 2000 GC157 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54079 2000 GY157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
54080 2000 GA160 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54081 2000 GH162 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
54082 2000 GO162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54083 2000 GQ162 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54084 2000 GF163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54085 2000 GY163 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54086 2000 GH165 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54087 2000 GO172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
54088 2000 GR173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
54089 2000 GA176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
54090 2000 GH178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
54091 2000 GD179 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54092 2000 GZ180 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54093 2000 GC182 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
54094 2000 GU183 05/04/2000 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
54095 2000 HS1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
54096 2000 HX1 25/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
54097 2000 HZ1 26/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
54098 2000 HW3 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
54099 2000 HF4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
54100 2000 HL5 28/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL