Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/53001–53100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53001 1998 UL42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53002 1998 UV42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53003 1998 UO48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
53004 1998 VF2 09/11/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
53005 1998 VW2 10/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
53006 1998 VD4 11/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
53007 1998 VZ4 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53008 1998 VY5 13/11/1998 Lime Creek R. Linderholm 5,4 km MPC · JPL
53009 1998 VR6 12/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
53010 1998 VW8 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53011 1998 VH9 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53012 1998 VU9 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53013 1998 VF14 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53014 1998 VZ14 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53015 1998 VN18 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53016 1998 VB22 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53017 1998 VF26 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53018 1998 VO26 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53019 1998 VW32 11/11/1998 Chichibu N. Satō 2,6 km MPC · JPL
53020 1998 VH33 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
53021 1998 VX36 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53022 1998 VU44 12/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
53023 1998 VD50 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53024 1998 VZ50 13/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53025 1998 WD 16/11/1998 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
53026 1998 WV3 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53027 1998 WM5 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 2,1 km MPC · JPL
53028 1998 WX5 20/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
53029 Wodetzky 1998 WY6 22/11/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 3,0 km MPC · JPL
53030 1998 WC7 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
53031 1998 WE7 23/11/1998 Oohira T. Urata 4,5 km MPC · JPL
53032 1998 WE8 25/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
53033 1998 WN9 26/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
53034 1998 WO10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53035 1998 WX10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53036 1998 WQ13 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53037 1998 WZ13 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53038 1998 WT14 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53039 1998 WL15 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53040 1998 WN18 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53041 1998 WL20 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53042 1998 WX20 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53043 1998 WY21 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53044 1998 WA22 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53045 1998 WS22 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53046 1998 WU22 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53047 1998 WK23 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53048 1998 WR28 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
53049 1998 WM32 17/11/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53050 1998 WM41 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53051 1998 XT4 12/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
53052 1998 XN8 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
53053 1998 XH9 12/12/1998 San Marcello M. Tombelli, G. Forti 1,5 km MPC · JPL
53054 1998 XV11 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53055 1998 XT14 15/12/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
53056 1998 XY14 15/12/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
53057 1998 XZ16 10/12/1998 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
53058 1998 XE18 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
53059 1998 XH20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
53060 1998 XM21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
53061 1998 XN24 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
53062 1998 XH28 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53063 1998 XM29 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53064 1998 XY34 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53065 1998 XQ42 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53066 1998 XX44 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53067 1998 XY45 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53068 1998 XS47 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53069 1998 XC49 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53070 1998 XB52 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53071 1998 XO54 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53072 1998 XB61 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
53073 1998 XL63 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53074 1998 XN64 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53075 1998 XQ66 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53076 1998 XV70 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53077 1998 XY72 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53078 1998 XX80 15/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
53079 1998 XD81 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53080 1998 XC83 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53081 1998 XS86 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53082 1998 XV86 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53083 1998 XZ86 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53084 1998 XH89 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53085 1998 XV93 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53086 1998 XK95 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53087 1998 YQ 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
53088 1998 YF5 18/12/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
53089 1998 YM5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
53090 1998 YS7 24/12/1998 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
53091 1998 YD8 19/12/1998 Uenohara N. Kawasato 3,9 km MPC · JPL
53092 1998 YA12 27/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
53093 La Orotava 1998 YO12 28/12/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,3 km MPC · JPL
53094 1998 YW12 16/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53095 1998 YU16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
53096 1998 YK17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53097 1998 YS17 23/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
53098 1998 YM22 29/12/1998 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
53099 1998 YW29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
53100 1998 YH30 24/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL