Danh sách tiểu hành tinh/53701–53800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53701 2000 DA98 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53702 2000 DW100 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53703 2000 DA101 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53704 2000 DN101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53705 2000 DH102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53706 2000 DB103 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53707 2000 DC103 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
53708 2000 DZ103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53709 2000 DS104 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53710 2000 DZ107 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53711 2000 DP108 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53712 2000 DR109 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53713 2000 DF110 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
53714 2000 EY 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
53715 2000 EB2 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53716 2000 EU7 02/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
53717 2000 EG10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53718 2000 EB17 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53719 2000 EP19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53720 2000 EN24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
53721 2000 EO24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
53722 2000 ER27 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53723 2000 EY29 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53724 2000 ET30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53725 2000 EG32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53726 2000 EL34 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53727 2000 ET34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53728 2000 ET36 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53729 2000 EF37 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53730 2000 EL37 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53731 2000 EL39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53732 2000 EZ40 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53733 2000 EA45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53734 2000 EB46 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53735 2000 EQ47 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53736 2000 EJ48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53737 2000 EQ48 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53738 2000 EZ48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53739 2000 EB49 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53740 2000 EN50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
53741 2000 ER50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
53742 2000 ED55 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
53743 2000 EX55 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53744 2000 ET56 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53745 2000 EG57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53746 2000 EM57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53747 2000 EQ57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53748 2000 EW57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53749 2000 EL58 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53750 2000 EC61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53751 2000 EN62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53752 2000 EC64 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53753 2000 EV66 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53754 2000 ED69 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53755 2000 EA70 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53756 2000 EN70 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53757 2000 EP74 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
53758 2000 ED76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53759 2000 EE76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53760 2000 ET76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53761 2000 EB77 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53762 2000 EM79 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53763 2000 EH80 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53764 2000 EV81 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
53765 2000 EZ82 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53766 2000 EG83 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53767 2000 EV84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
53768 2000 EW84 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53769 2000 EU85 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53770 2000 EA86 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
53771 2000 EL86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53772 2000 EJ87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53773 2000 EA92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53774 2000 EL92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53775 2000 EN92 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53776 2000 EO92 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53777 2000 EP92 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53778 2000 ER92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53779 2000 EV93 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53780 2000 ED94 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53781 2000 EY94 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
53782 2000 EZ94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53783 2000 EC95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53784 2000 EJ97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53785 2000 EL97 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53786 2000 EM97 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53787 2000 EX101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
53788 2000 EW103 14/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53789 2000 ED104 10/03/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
53790 2000 EV105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
53791 2000 EF106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
53792 2000 EU109 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
53793 2000 EX110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
53794 2000 EZ110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
53795 2000 EB111 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
53796 2000 EK111 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
53797 2000 EL111 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
53798 2000 ER112 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53799 2000 EP118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
53800 2000 EZ118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL