Danh sách tiểu hành tinh/52701–52800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52701 1998 FL69 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
52702 1998 FR71 20/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
52703 1998 FW72 26/03/1998 Caussols ODAS 6,3 km MPC · JPL
52704 1998 FX74 24/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
52705 1998 FA77 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
52706 1998 FO77 24/03/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
52707 1998 FE81 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
52708 1998 FS82 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
52709 1998 FA84 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
52710 1998 FS90 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
52711 1998 FE104 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
52712 1998 FK107 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
52713 1998 FQ113 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
52714 1998 FP115 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52715 1998 FR116 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
52716 1998 FT120 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
52717 1998 FV121 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
52718 1998 FL126 27/03/1998 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
52719 1998 FV130 22/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
52720 1998 FY147 26/03/1998 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
52721 1998 FH148 29/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
52722 1998 GK 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
52723 1998 GP2 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
52724 1998 GC4 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
52725 1998 GF5 02/04/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
52726 1998 GY6 02/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
52727 1998 GG9 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
52728 1998 GW9 02/04/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
52729 1998 GZ9 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
52730 1998 HN4 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52731 1998 HU12 23/04/1998 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
52732 1998 HT15 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
52733 1998 HP21 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
52734 1998 HV32 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
52735 1998 HR33 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
52736 1998 HA61 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
52737 1998 HS83 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52738 1998 HW108 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
52739 1998 HP109 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
52740 1998 HB113 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
52741 1998 HW116 23/04/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
52742 1998 HV126 18/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
52743 1998 HW135 20/04/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
52744 1998 HO136 20/04/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
52745 1998 HL137 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
52746 1998 HS149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
52747 1998 HM151 29/04/1998 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 117 km MPC · JPL
52748 1998 JJ1 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
52749 1998 KN8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
52750 1998 KK17 29/05/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
52751 1998 KR37 22/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
52752 1998 KH48 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52753 1998 KG56 27/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52754 1998 KN62 22/05/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
52755 1998 MU 16/06/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
52756 1998 MY3 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
52757 1998 MH4 23/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
52758 1998 MN8 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52759 1998 MW13 25/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,5 km MPC · JPL
52760 1998 ML14 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
52761 1998 MN14 25/06/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
52762 1998 MT24 29/06/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
52763 1998 ME29 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
52764 1998 MC33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52765 1998 MA36 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
52766 1998 MC38 18/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
52767 Ophelestes 1998 MW41 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 25 km MPC · JPL
52768 1998 OR2 24/07/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
52769 1998 OF4 26/07/1998 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
52770 1998 OD15 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
52771 1998 PX 14/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,7 km MPC · JPL
52772 1998 PT1 14/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
52773 1998 QU12 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52774 1998 QC14 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52775 1998 QQ18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52776 1998 QS19 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52777 1998 QR21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52778 1998 QV24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52779 1998 QZ29 26/08/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
52780 1998 QK31 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
52781 1998 QY37 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52782 1998 QA38 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
52783 1998 QB38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
52784 1998 QL38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52785 1998 QN38 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
52786 1998 QP42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
52787 1998 QJ43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
52788 1998 QA46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52789 1998 QH47 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
52790 1998 QD48 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
52791 1998 QC49 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52792 1998 QY50 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
52793 1998 QN51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
52794 1998 QS51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
52795 1998 QZ51 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
52796 1998 QA52 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
52797 1998 QS54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
52798 1998 QO55 26/08/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
52799 1998 QF56 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
52800 1998 QT60 29/08/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL