Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/52401–52500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52401 1993 SS15 19/09/1993 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
52402 1993 TL 08/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
52403 1993 TQ17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
52404 1993 TD20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
52405 1993 TV22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
52406 1993 TV23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
52407 1993 TC31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
52408 1993 TJ34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
52409 1993 UW5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52410 1993 UG6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
52411 1994 AA3 14/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
52412 1994 AF5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
52413 1994 BF4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 5,5 km MPC · JPL
52414 1994 CV17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
52415 1994 EP6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
52416 1994 GC3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
52417 1994 GG4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
52418 1994 GX10 14/04/1994 Palomar PCAS 8,2 km MPC · JPL
52419 1994 HX 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
52420 1994 JX1 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
52421 Daihoji 1994 LA 01/06/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 9,6 km MPC · JPL
52422 LPL 1994 LP 07/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
52423 1994 LZ 11/06/1994 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
52424 1994 LX3 03/06/1994 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
52425 1994 LU8 08/06/1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52426 1994 PF 05/08/1994 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,4 km MPC · JPL
52427 1994 PH 02/08/1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,7 km MPC · JPL
52428 1994 PE4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
52429 1994 PK6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
52430 1994 PF8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
52431 1994 PS10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
52432 1994 PG11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
52433 1994 PZ15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
52434 1994 PA17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
52435 1994 PM25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
52436 1994 PM26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
52437 1994 PY27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
52438 1994 PQ32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
52439 1994 QL 16/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,3 km MPC · JPL
52440 1994 QN 26/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
52441 1994 RS1 01/09/1994 Palomar E. F. Helin 2,3 km MPC · JPL
52442 1994 SF10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
52443 1994 TW 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,2 km MPC · JPL
52444 1994 TQ2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,4 km MPC · JPL
52445 1994 TG5 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
52446 1994 TR5 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
52447 1994 TH16 08/10/1994 Palomar E. F. Helin 5,8 km MPC · JPL
52448 1994 UW9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52449 1994 VJ 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
52450 1994 VL 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
52451 1994 VU 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
52452 1994 VQ1 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
52453 1994 WC 23/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
52454 1994 WV4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
52455 Masamika 1995 AD1 06/01/1995 Geisei T. Seki 4,0 km MPC · JPL
52456 1995 AY3 02/01/1995 Caussols E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
52457 Enquist 1995 AE4 02/01/1995 Caussols E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
52458 1995 BK1 26/01/1995 Oohira T. Urata 3,0 km MPC · JPL
52459 1995 DS 21/02/1995 Stroncone A. Vagnozzi 2,9 km MPC · JPL
52460 1995 DA3 24/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 1,5 km MPC · JPL
52461 1995 DE5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
52462 1995 FQ15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
52463 1995 GA8 06/04/1995 Kitt Peak T. J. Balonek 3,0 km MPC · JPL
52464 1995 MC2 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
52465 1995 OF3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
52466 1995 OF4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
52467 1995 OS10 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
52468 1995 QB1 19/08/1995 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
52469 1995 QV1 20/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
52470 1995 ST2 20/09/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
52471 1995 SG4 26/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,4 km MPC · JPL
52472 1995 SR9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
52473 1995 SE17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
52474 1995 SH32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52475 1995 SO39 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
52476 1995 SM73 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
52477 1995 SG77 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
52478 1995 TO 12/10/1995 Sudbury D. di Cicco 2,3 km MPC · JPL
52479 1995 TZ 13/10/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 5,0 km MPC · JPL
52480 Enzomora 1995 UM5 20/10/1995 Bologna San Vittore Obs. 1,6 km MPC · JPL
52481 1995 UG15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
52482 1995 UW25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
52483 1995 VZ4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
52484 1995 VL12 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
52485 1995 WD 16/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
52486 1995 WA28 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
52487 1995 XO2 06/12/1995 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
52488 1995 XD3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
52489 1995 YG3 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
52490 1995 YY5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52491 1995 YC10 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
52492 1995 YK11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
52493 1995 YC17 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
52494 1996 AN8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52495 1996 AK10 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
52496 1996 AA11 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
52497 1996 AA14 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
52498 1996 BG8 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
52499 1996 CL1 11/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
52500 Kanata 1996 DC1 22/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL