Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/52201–52300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
52201 3098 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52202 3124 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
52203 3160 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
52204 3219 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
52205 3247 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
52206 3326 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
52207 3403 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
52208 3423 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52209 3495 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52210 4032 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
52211 4049 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
52212 4056 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
52213 4181 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
52214 4196 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
52215 4213 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52216 5014 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52217 5035 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
52218 5050 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
52219 5071 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
52220 5082 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
52221 5103 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
52222 5111 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
52223 5158 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
52224 5602 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
52225 Panchenko 1968 OF1 25/07/1968 Cerro El Roble G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev 11 km MPC · JPL
52226 Saenredam 1974 PA 12/08/1974 Palomar T. Gehrels 5,3 km MPC · JPL
52227 1975 SM1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
52228 Protos 1977 RN 05/09/1977 La Silla L. D. Schmadel 5,6 km MPC · JPL
52229 1978 NN 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 8,7 km MPC · JPL
52230 1978 NR 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 2,8 km MPC · JPL
52231 Sitnik 1978 RX1 05/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 2,6 km MPC · JPL
52232 1978 UY4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,5 km MPC · JPL
52233 1978 UQ5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 9,7 km MPC · JPL
52234 1978 UX7 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,6 km MPC · JPL
52235 1979 MW2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 10 km MPC · JPL
52236 1979 MF7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
52237 1979 OW2 24/07/1979 Palomar S. J. Bus 8,1 km MPC · JPL
52238 1979 OM9 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
52239 1979 OV10 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
52240 1980 FQ4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,3 km MPC · JPL
52241 1980 PW2 04/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 2,9 km MPC · JPL
52242 Michelemaoret 1981 EX 03/03/1981 La Silla H. Debehogne, G. DeSanctis 6,1 km MPC · JPL
52243 1981 ED3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
52244 1981 EE4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
52245 1981 EP4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
52246 Donaldjohanson 1981 EQ5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
52247 1981 EP10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
52248 1981 EE15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
52249 1981 EK21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
52250 1981 EE32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
52251 1981 EF32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
52252 1981 EJ35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
52253 1981 EZ35 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
52254 1981 EJ36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
52255 1981 EM37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
52256 1981 EM38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
52257 1981 EJ42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
52258 1981 EE44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
52259 1981 EY47 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
52260 Ureshino 1982 KA 22/05/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,1 km MPC · JPL
52261 Izumishikibu 1982 VL4 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,8 km MPC · JPL
52262 1983 QV 30/08/1983 Palomar J. Gibson 6,3 km MPC · JPL
52263 1985 QD6 24/08/1985 Nauchnij N. S. Chernykh 3,4 km MPC · JPL
52264 1985 RD2 13/09/1985 Palomar E. F. Helin 6,4 km MPC · JPL
52265 1985 RM3 07/09/1985 La Silla H. Debehogne 4,0 km MPC · JPL
52266 Van Flandern 1986 AD 10/01/1986 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,5 km MPC · JPL
52267 Rotarytorino 1986 EP2 04/03/1986 La Silla W. Ferreri 3,5 km MPC · JPL
52268 1986 WU 25/11/1986 Kleť A. Mrkos 5,0 km MPC · JPL
52269 1988 CU 13/02/1988 Yorii M. Arai, H. Mori 5,7 km MPC · JPL
52270 Noamchomsky 1988 CH5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
52271 Lecorbusier 1988 RP3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,9 km MPC · JPL
52272 1988 RO5 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
52273 1988 RQ10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 17 km MPC · JPL
52274 1988 RG12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
52275 1988 RS12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 18 km MPC · JPL
52276 1988 RZ12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
52277 1988 SE3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
52278 1988 SG3 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 20 km MPC · JPL
52279 1989 CH3 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
52280 1989 RB 05/09/1989 Palomar E. F. Helin 7,0 km MPC · JPL
52281 1989 SJ1 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
52282 1989 SO2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52283 1989 SE5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
52284 1990 HP 26/04/1990 Palomar E. F. Helin 2,1 km MPC · JPL
52285 Kakurinji 1990 OX2 30/07/1990 Geisei T. Seki 2,0 km MPC · JPL
52286 1990 QT1 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
52287 1990 QP4 23/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,6 km MPC · JPL
52288 1990 QU8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
52289 1990 QH9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
52290 1990 SF 17/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught 8,8 km MPC · JPL
52291 Mott 1990 TU1 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,0 km MPC · JPL
52292 Kamdzhalov 1990 TB2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,8 km MPC · JPL
52293 Mommsen 1990 TQ3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 10 km MPC · JPL
52294 Detlef 1990 TJ4 12/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,8 km MPC · JPL
52295 Köppen 1990 VK4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
52296 1990 WM3 19/11/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
52297 1991 CH2 12/02/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL
52298 1991 GM7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
52299 1991 NJ1 12/07/1991 Palomar H. E. Holt 1,6 km MPC · JPL
52300 1991 NE3 04/07/1991 La Silla H. Debehogne 4,8 km MPC · JPL