Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/53101–53200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53101 1999 AY 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
53102 1999 AZ 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
53103 1999 AB2 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,9 km MPC · JPL
53104 1999 AP3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
53105 1999 AT3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
53106 1999 AG4 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
53107 1999 AU4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
53108 1999 AW4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
53109 Martinphillipps 1999 AD5 12/01/1999 Cocoa I. P. Griffin 6,4 km MPC · JPL
53110 1999 AR7 11/01/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53111 1999 AJ8 06/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
53112 1999 AK8 06/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
53113 1999 AP8 07/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
53114 1999 AV9 10/01/1999 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
53115 1999 AM14 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
53116 1999 AE17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
53117 1999 AW19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
53118 1999 AU20 13/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
53119 1999 AV20 13/01/1999 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
53120 1999 AE21 13/01/1999 Gekko T. Kagawa 3,4 km MPC · JPL
53121 1999 AJ21 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
53122 1999 AS22 14/01/1999 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
53123 1999 AB23 15/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
53124 1999 AC23 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
53125 1999 AL24 15/01/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
53126 1999 AO24 15/01/1999 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
53127 1999 AH25 15/01/1999 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
53128 1999 AS25 15/01/1999 Caussols ODAS 5,7 km MPC · JPL
53129 1999 AY29 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
53130 1999 AY30 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
53131 1999 AM31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
53132 1999 AS31 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53133 1999 AQ34 15/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
53134 1999 BG1 18/01/1999 Kleť Kleť Obs. 7,6 km MPC · JPL
53135 1999 BA3 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
53136 1999 BB3 19/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
53137 1999 BL4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
53138 1999 BW4 19/01/1999 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
53139 1999 BG5 18/01/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
53140 1999 BT5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
53141 1999 BW6 21/01/1999 Caussols ODAS 7,9 km MPC · JPL
53142 1999 BR7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
53143 1999 BB9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
53144 1999 BN9 22/01/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
53145 1999 BT9 24/01/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,2 km MPC · JPL
53146 1999 BG10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
53147 1999 BB14 22/01/1999 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
53148 1999 BV14 18/01/1999 Uenohara N. Kawasato 2,4 km MPC · JPL
53149 1999 BZ14 22/01/1999 Oohira T. Urata 3,3 km MPC · JPL
53150 1999 BV17 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53151 1999 BC24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53152 1999 BH25 18/01/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53153 1999 BZ25 25/01/1999 Oohira T. Urata 4,4 km MPC · JPL
53154 1999 BT27 17/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
53155 1999 BB30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
53156 1999 CF 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
53157 Akaishidake 1999 CP 05/02/1999 Mishima M. Akiyama 7,0 km MPC · JPL
53158 1999 CW1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
53159 Mysliveček 1999 CN3 10/02/1999 Ondřejov P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
53160 1999 CO4 11/02/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,7 km MPC · JPL
53161 1999 CP6 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53162 1999 CG7 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53163 1999 CK8 13/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
53164 1999 CV9 14/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
53165 1999 CX9 12/02/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,1 km MPC · JPL
53166 1999 CG10 15/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,1 km MPC · JPL
53167 1999 CJ10 15/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
53168 1999 CV10 12/02/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
53169 1999 CA18 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53170 1999 CH19 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53171 1999 CP21 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
53172 1999 CQ21 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53173 1999 CF22 10/02/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
53174 1999 CH28 10/02/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
53175 1999 CP30 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53176 1999 CF31 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53177 1999 CR31 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53178 1999 CT35 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53179 1999 CB36 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
53180 1999 CS38 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53181 1999 CT40 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53182 1999 CW40 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53183 1999 CZ41 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
53184 1999 CM43 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
53185 1999 CZ44 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53186 1999 CB45 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53187 1999 CD48 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
53188 1999 CM49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53189 1999 CR49 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53190 1999 CT49 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53191 1999 CU49 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53192 1999 CB50 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53193 1999 CQ51 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53194 1999 CA52 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53195 1999 CL53 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53196 1999 CF55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
53197 1999 CR56 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53198 1999 CO60 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53199 1999 CL62 12/02/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
53200 1999 CZ63 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL